16. oktober i Tønsvik i fjor klokken 16.47 mistet 850 husstander i Kroken, Skjelnan, Skittenelv, Snarby og Oldervik strømmen.

Grunnen var et helikopter som kuttet tre høyspente ledninger i forbindelse med reingjeting.

Nå har rapporten fra Statens Havarikommisjon for transport kommet.

Siste turen gikk galt

Fartøysjefen kom til Tromsø lufthavn 11. oktober med sitt privateide helikopter. Han skulle bistå slektninger med reingjetingen mellom Kroken og Tønsvik de neste dagene.

På den siste turen, søndag 16. oktober, gikk det galt og helikopteret kolliderte med tre strømførende kabler som ble kappet av hovedrotorbladene.

Ikke lov

I "forskrift om lufttrafikkregler" står det beskrevet et krav om minstehøyder og kollisjonen skjedde ca. 10 meter over bakken og 55-åringen hadde en passasjer med seg.

Kommisjonen har konkludert med at han både kjørte for lavt, men at han heller ikke hadde de nødvendige kriteriene til å gjøre et slikt oppdrag og heller ikke lov til å bruke et ikke-ervervsmessig helikopter til det hensynet.

"Luftfartstilsynet har i sin høringskommentar understreket at regelverket ikke tillater reindrift med et ikke-ervervsmessig helikopter og en reingjerting er en form for ervervsmessig flyging uansett om det gjøres en vennetjeneste eller det er for å hjelpe slektninger".

Havarikommisjonen har undersøkt flere ulykker som har skjedd i forbindelse med reindriving og skriver følgende i rapporten.

Risikoen for uønskede hendelser er enda større for private flygere enn de som jobber i ervervsmessig øyemed og er godkjent for denne type oppdrag. SHT foreslår at Luftfartstilsynet gjør en risikovurdering for å finne en egnet klargjøring av forskriftene for bruksflyging i ikke-ervervsmessig luftfart.

Får kritikk

Helikopteret kom seg nokså greit fra hendelsen viser rapporten. Skadeomfanget beegrenser seg til bulk og skrapemerker på hovedrotorbladene.

I følge rapporten inntraff hendelsen da fartøysjefen manøvrerte helikopteret for å drive reinflokken mot skillegjerdet ved Fylkesvei 53 i Troms.

Han landet umiddelbart etterpå og foretok en utvendig inspeksjon uten å finne tegn til skader. Han bestemte seg for å fly de 6,5 kilometeren sørvest for hendelsesstedet til Tromsø lufthavn Langnes.

Det får han også kritikk for.

"Selv om fartøysjefen visuelt ikke kan finne tegn på skader, kan et helikopter ikke regnes som luftdyktig etter en kollisjon som denne.... At han etter å ha landet, valgte å fly videre, sier kommisjon antas at hans vurderingsevne var temporært svekket etter den elvorlige hendelsen han nylig hadde opplevd, står det i rapporten.

- Alvorlig utfall

I havarikommisjonens vurderinger står det blant annet at luftfartsbestemmelsene er laget for å sikre tryggest mulig gjennomføring av flyging og at denne ulykken er et godt eksempel på en uønsket hendelse som har skjedd på grunn av et avvik fra intensjonen i regelverket.

De legger også vekt på at ulykken kunne ha fått ett langt mer alvorlig utfall