Motorsyklistene kaller det «eggdeler'n» etter flere stygge ulykker. Nå vurderer Statens vegvesen i nord det omdiskuterte wirerekkverket på ulykkesbelastede E8 i Lavangsdalen.

- Farligste rekkverket

I begynnelsen av august starter arbeidet med å utvide E8 i Lavangsdalen.

På senhøsten 2013 skal 9,6 kilometer av ulykkesveien være dekket med midtrekkverk.

Statens vegvesen vurderer flere typer rekkverk, også det omdiskuterte wirerekkverket, som ble forbudt i Norge i 2006.

- Dette er den farligste typen rekkverk for motorsyklister. Det er vitenskapelig bevist. I en ulykke skar wiren seg gjennom hjelmen til vedkommende på motorsykkelen, sier generalsekretær Morten Hansen i Norsk Motorcykkel Union (NMCU).

- Tåler ikke tyngre kjøretøy

- Wirerekkverk står heller ikke imot tyngre kjøretøy. Trailere går rett gjennom, hevder Hansen.

NMCU har nylig sendt et åtte siders høringssvar til Samferdselsdepartementet og Veidirektoratet, etter forslag om å oppheve forbudet mot wirerekkverk.

- Det er ingen økonomiske, praktiske eller sikkerhetsmessige grunner til å bruke wirerekkverk, konkluderer Hansen.

Skal se på flere alternativer

Statens vegvesen region nord har vært på studietur i Sverige, og sett på ulike typer rekkverk.

- Vi har blitt bedt om å se på forskjellige typer rekkverk. Wirerekkverk er ett alternativ som vurderes. Utgangspunktet vårt har vært rørrekkverk, som er smale og med luft mellom. Men det er ikke tatt noen avgjørelse ennå, sier leder Stein Johansen ved prosjektavdelingen i Statens vegvesen region nord.

I dag er veibredden 7-8 meter på den aktuelle strekningen. Før midtrekkverket settes opp skal veibredden utvides til henholdsvis 10 og 13,25 meter. Til sammen blir det rundt fem kilometer med forbikjøringsfelt med en bredde på 13,25 meter.

Prislappen

Statens vegvesen har et kostnadsoverslag på 220 millioner kroner på hele prosjektet.

- Vi har fått en del henvendelser fra entreprenører på prosjektet, sier Johansen.

I juni blir det avgjort hvem som får oppdraget.