– Vil virke støtende

GJELDSSLAVE: Den gamle gjelden til selfangerne i Nord-Norge vil forfølge Odd Lindberg hele hans liv. Det norske rettsvesenet nekter ham gjeldssanering, selv om 17 av 19 opprinnelige saksøkere fra "Harmoni" har gitt sin tilslutning til at Lindberg bør bli gjeldfri.

GJELDSSLAVE: Den gamle gjelden til selfangerne i Nord-Norge vil forfølge Odd Lindberg hele hans liv. Det norske rettsvesenet nekter ham gjeldssanering, selv om 17 av 19 opprinnelige saksøkere fra "Harmoni" har gitt sin tilslutning til at Lindberg bør bli gjeldfri. Foto:

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Rettsvesenet mener en sletting av Odd Lindbergs gjeld vil virke støtende på hele det norske samfunnet. LES MER: |

DEL

Tidligere selfangstinspektør Odd F. Lindberg får ikke gjeldssanering. Rettsvesenet mener det vil virke "støtende" på hele det norske samfunnet.

Lindberg er i dag 62 år gammel, han er uføretrygdet med en brutto årsinntekt på drøye 83.000 kroner.

Blant annet fordi Lindberg i lengre tid har slitt med sykdom, har namsmannen i Fredrikstad anbefalt at Lindberg skal slippe å betale sin gamle gjeld til selfangerne i Nord-Norge.

Gjelden lyder nå på 645.500 kroner.

De gamle gjeldskravene har gjort Lindberg til en fattig mann og fratatt ham all økonomisk handlefrihet.

– Støtende for samfunnet

Men i en kjennelse fra Fredrikstad tingrett torsdag denne uka skriver dommer Tina Bergstrøm "at det vil virke åpenbart støtende både for selfangerne, deres etterkommere og for samfunnet for øvrig å stadfeste forslaget til tvungen gjeldsordning".

Domsslutningen er på en eneste linje, og knuser alle håp for Lindberg:

– Begjæring om tvungen gjeldsordning for Odd F. Lindberg tas ikke til følge.

Men bare 2 av de 19 selfangerne på Harmoni har direkte motsatt seg gjeldssanering for Lindberg.

Disse to er Gudmund Skogvik og Erling Paulsen.

De øvrige 17 har akseptert gjeldssanering for Lindberg etter 18 års krangel.

– Det er tungt

Selv er Odd Lindberg uhyre skuffet over dommen i Fredrikstad tingrett.

– Det at en dommer påstår at en tvungen gjeldssanering for meg, etter alle disse årene, vil virke åpenbart støtende for det norske samfunnet, det opplever jeg som særlig tungt. Domstolen forsøker å opprettholde bildet av meg som folkefiende og landsforræder, sier Lindberg til Nordlys.

Han sier han for lengst er ferdig med sel-saken, og bare ønsker en fredelig alderdom med nok penger til eget livsopphold.

– Uavhengig av tidligere "synder" burde det være en menneskerett i et demokratisk samfunn å få komme tilbake til et normalt liv, sier Lindberg.

Ytringsfrihet

– Jeg opplever dette som personforfølgelse, sier Lindberg.

Den tidligere selfangstinspektøren peker på at Avisa Tromsø vant fram med sin sak mot Norge i Europadomstolen i Strasbourg, etter at avisa hadde trykket de såkalte "ærekrenkende" utsagnene mot selfangerne i en rapport Lindberg utarbeidet på oppdrag fra Fiskeridepartemenetet.

– Fredrikstad tingrett har denne uka nullet ut dommen mot Norge i Strasbourg. At en tingrettsdommer i 2008 ikke har fått med seg utviklingen i Norge med hensyn til ytringsfrihet siden 1990, det synes jeg er leit og trist. Men når man heter Odd Lindberg er det vel ikke annet å vente fra norske myndigheter og rettsvesen, sier Lindberg resignert.

Artikkeltags