Det går mot endringer i Fagrent - etaten i for renhold i Tromsø kommune. Finansbyråd Anne Berit Figenschau (H) og politisk rådgiver Peter Reinholdtsen (H) forbereder i disse dager en omorganisering av etaten med 179 kommunalt ansatte, som i fjor omsatte for i overkant av 80 millioner kroner.

- Tromsø kommune er i en situasjon der vi snur på hver en stein for å se på hva vi får ut av hver en krone. I tiltredelseserklæringen vår varslet vi at vi skal konkurranseutsette der det er behov, og det har vært gjort før. Nå ser vi på hvordan vi skal organisere Fagrent fremover, sier Figenschau.

Tre modeller

Tromsø kommune vurderer nå tre forskjellige alternative organiseringer:

  • Kommunalt aksjeselskap.
  • Kommunalt foretak.
  • Konkurranseutsetting, hvilket kan bety at hele eller deler av tjenesten kan settes ut til private.

Spesielt interessant er løsningen med et kommunalt AS, røper Figenschau.

- Vi tror at det kan være gunstig for selskapet hvis man velger en AS-form. Da vil også selskapet kunne ta på seg oppdrag utenfor kommunen. Vi er sikre på at dette er en robust enhet med mye kompetanse som kan konkurrere i det åpne markedet. Det kan sikre vekst i selskapet, sier Figenschau.

- Hvordan skal kommunen spare penger på dette?

- Dersom det blir et AS vil det kunne meldes inn i NHO og følge NHOs tariff. I og med at de ansatte dermed ikke lenger jobber i kommunen, men i et aksjeselskap, vil de kunne miste sin pensjonsordning Der har kommunen en mulighet til å spare penger, sier Figenschau.

- Positivt til slutt

- Tror du dette skal gå smertefritt for de ansatte?

- Nå skal vi gjennom en prosess. I den prosessen inviterer vi ansatte og fagforening inn til både diskusjon og deltakelse i prosessen. . Så er det i menneskets natur å være imot endring, men vi tror at dette vil kunne gi en gunstig løsning. Vi er sikre på at dette kan bli positivt til alle parter til slutt, sier Figenschau.

Endringene skal skje raskt.

- Vi skal få en rask avklaring på dette, og prosessen vil skje i høyt tempo. Vi ønsker at omorganiseringen skal få effekt i løpet av 2015.

Reagerer

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Fred Magne Johansen, reagerer sterkt på at byrådet vurderer full privatisering av Fagrent.

- En privatisering går i første rekke ut over pensjonen til de ansatte. Vårt regnestykke viser at man i verste fall kan tape 80.000 kroner i året som pensjonist hvis man mister den offentlige pensjonen. Det er leit å høre at kommunen ønsker å spare penger på de lavest løntes pensjon.

Det er 179 ansatte i Fagrent, og noen har vært ansatt i flere tiår.

Johansen advarer også om at man kan miste muligheten til AFP ved privatisering.

- Skal man benytte seg av AFP, må man ha jobbet i fem av de ti siste årene i en bedrift som har AFP-ordning. Mange vil ikke kunne klare å tjene seg opp til det før de blir 62.

Av de tre alternativene byrådet vurderer vil Fagforbundet foretrekke at Fagrent blir et kommunalt foretak, deretter et kommunalt AS. De fraråder sterkt konkurranseutsetting.

- Vi kommer til å følge prosessen nøye, og vi vil sørge for at de ansatte blir ivaretatt, sier Johansen.

Avhengig av hva byrådet velger, kan det bli aktuelt for Fagforbundet å kreve sluttpakker eller overgangsavtaler dersom det skulle skje at virksomheten overtas av private.

Johansen reagerer også på at byrådet ikke har varslet tillitsvalgte om prosessen som er igangsatt.

- Vi vurderer å ta tvist på saksgangen.