Det tredje postdirektivet liberaliserer alle posttjenester i EU fra årsskiftet. Tidligere EU-direktiv har gjort at Posten Norge bare har enerett til levering av brev under 50 gram.

Regjeringspartiene SV og Senterpartiet kjemper med nebb og klør mot direktivet, og vil at Norge skal bruke reservasjonsretten.

Samferdselsdepartementet ber nå om en utredning om utviklingen i fem andre land før og etter liberaliseringen.

– Før regjeringen tar stilling til om Norge skal innføre postdirektivet, ønsker vi å få belyst hva slags konsekvenser en tilsvarende liberalisering har hatt for de ansatte i andre land, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Utviklingen i Nederland, New Zealand, Storbritannia, Sverige og Tyskland skal utredes for å se om de ansattes velferd er blitt berørt. (©NTB)