Nå vil forskere åpne en fellesgrav utenfor huset i håp om å finne årsaken til den gåtefulle tragedien.

Det har i alle år vært antatt at de 17 fangstmennene, som ufrivillig måtte overvintre på Kapp Thordsen, døde av skjørbuk – en sykdom som skyldes mangel på C-vitamin.

Overlege Ulf Aasebø og historiker Kjell Kjær har lansert en alternativ teori: At de ble blyforgiftet.

Forseglingen av hermetikkbokser besto på slutten av 1800-tallet av halvparten bly og halvparten tinn. Dermed kom maten i direkte kontakt med bly.

Vil ta prøver av likene

For å finne ut om de har rett, vil de ta prøver av likene. Sysselmannen på Svalbard har i sin innstilling gått inn for at forskerne får ta de nødvendige prøvene. Riksantikvaren som avgjør slike saker, har ikke tatt endelig stilling til søknaden ennå.

Aasebø sier til Nordlys det ikke er snakk om å åpne hele graven. De vil lage et hull på 20 ganger 30 cm, og ta minimale prøver av hår og beinvev. Prøvene vil bli analysert ved Statens Miljøinstitutt i Oslo.

For ni år siden ble det åpnet noen graver på gravstedet i Longyearbyen til personer som døde under spanskesyken i 1918. Forskerne håpet på at permafrosten hadde bevarte likene slik at de kunne få tatt vevsprøver. Men gravene lå ikke dypt nok, og vevet var ødelagt. Forskerne fikk dermed ikke de nødvendige prøvene.

Etter de opplysninger som foreligger om fellesgraven på Kapp Thordsen, er heller ikke denne så dyp at likene ligger i permafrosten. Likene skal ligge på 45 cm dybde. Men når det gjelder eventuell blyforgiftning, trenger man ikke den type mykt vev som spanskesykeforskerne måtte ha.

– Selv om det bare er hår og bein som er igjen, så har vi det vi trenger, sier overlege Ulf Aasebø til Nordlys.

15 mann i fellesgrav

Etter beskrivelsene skal fangstfolkene ha blitt lagt i fellesgraven med sengeklærne rundt seg og en treplate over likene. 15 av de 17 fangstfolkene ligger i fellesgraven.

De to siste, som er de som døde først, 19. januar 1873, ble gravlagt av sine kamerater. Men graven er aldri funnet. De 15 andre døde utover våren.

Det var skipper Fritz Mack som sommeren etter fant de 15 fangstmennene inne i svenskehuset.

De 17 fangstmennene har fått et fryktelig dårlig ettermæle, at de døde til tross for at de hadde rikelig med forsyninger. Avisene var i perioden 1873 – 1877 preget av negativ omtale om de 17. De ble beskyldt for dovenskap, udugelighet og å være dårlig organisert.

De 17 fangstmennene hadde tatt seg inn til Svalbard fra fangstskuter som lå innefrosset i isen. Vel inne haded de rodd fra nordenden av Svalbard til Isfjorden, og tatt seg inn i den velfylte hytta som en svensk ekspedisjon tidligere hadde bygget. Der fant de blant annet store mengder mel og hermetikk. Det har vært en oppfatning om at de døde av skjørbuk fordi det fantes så mye proviant at jakt var unødvendig. Dermed fikk de ikke i seg ferskt kjøtt og blod som hadde i alle fall litt c-vitamin.

Blant de tingene som ble funnet i Svenskehuset, var en kasse boksmelk som det var drukket mye av. Forskerne har en teori om at mengden melk hver enkelt har drukket, og dermed mengden bly de har fått i seg, kan ha sammenheng med tidspunktet for når de døde.