Gå til sidens hovedinnhold

Vil jobbe for livstidsstraff

Artikkelen er over 9 år gammel

- Framtidas terrorister bør vite at de risikerer fengsel på livstid for alvorlige forbrytelser i Norge, mener Roger Ingebrigtsen. DEBATT: Støtter du forslaget om livstidstraff i Norge?

Statssekretæren i Forsvarsdepartementet er også medlem av programkomiteen i Arbeiderpartiet, og vil reise spørsmålet om økte strafferammer i norsk rettsvesen neste gang komiteen møtes.

- Jeg ønsker å åpne for at man i ekstreme tilfeller kan straffes med livsvarig fengsel, sier Ingebrigtsen.

Det er noe han har tygd på lenge, men bevisst ventet med å si høyt. Først måtte Anders Behring Breivik få sin dom.

- Det politiske Norge skulle ikke blande seg inn i domstolens arbeid, men nå er tiden inne for en diskusjon, mener han.

Hvis Ingebrigtsen får gehør for sitt forslag, vil Ap gå til valg i 2013 med livsvarig fengsel som et av punktene i programmet.

Hardt rammet

77 mennesker ble drept 22. juli. Ingebrigtsens stedatter var en av de heldige som kom levende fra Utøya. Det strider mot manges rettsfølelse at massemorderen skal «slippe unna» med 21 år.

- Skulle Norge én gang til rammes av en som Breivik, bør vi ha en åpning for å idømme strengere straff, sier han.

Statssekretæren sier temaet er vanskelig, men han mener vi skylder det norske folket å ta debatten nå. Straffelovkommisjonen ledet av Anders Bratholm satte i 1980 lovens strengeste straff til 21 år. Ingebrigtsen mener loven er utgått på dato.

- Den gangen maksgrensen på 21 år ble satt, var terrorisme noe fjernt og uforståelig. Det er det ikke i dag. Framtidas terrorister bør vite at de risikerer fengsel på livstid for alvorlige forbrytelser i Norge, sier Ingebrigtsen.

Dagens straffelov åpner også for fengsel i inntil 30 år for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

- Jeg kan forestille meg forbrytelser som kan straffes med mer enn 30 år, sier Ingebrigtsen.

Han ønsker å speilvende dagens prinsipp, slik at man i prinsippet kan idømme noen livsvarig fengsel i Norge.

- Men at man seinere, enten ved benådning eller i en domstol kan oppheve dette, legger han til.

Hard mot de harde

Ingebrigtsen sier fengselsstraff i hans øyne bør ha tre formål: Beskytte samfunnet mot faren for kriminalitet, avskrekke andre fra å begå kriminalitet, og ivareta de pårørende, ofrenes og samfunnets behov for å se en reaksjon på forbrytelsen.

Ingebrigtsen understreker at han fortsatt ønsker å føre en human straffepolitikk.

- Jeg ønsker å være liberal mot de som ønsker å komme tilbake til samfunnet og angrer på det de har gjort, men jeg vil være streng med de som ikke angrer, og som tvert imot sier at de ville ha gjort enda verre ting hvis de hadde hatt mulighet, sier han.

Leder i programkomiteen, Helga Pedersen, røper ikke sitt standpunkt i debatten.

- Denne debatten er viktig. Jeg er innstilt på å ta den grundig i den videre programprosessen, uten at jeg på noen måte kan konkludere nå, sier Pedersen.

Vold og voldtekt

Når programkomiteen møtes, vil statssekretær Ingebrigtsen også ta opp andre forhold.

- Voldtekter og andre former for voldskriminalitet har så dramatisk effekt på ofrene at vi bør vudere å øke strafferammene også der, sier han.

Han nevner også forholdene i norske fengsler, som utad kan oppfattes som lite avskrekkende.

- Hvis veldig mange opplever at soningsforholdene i norske fengsler er «for bra», må vi ta den diskusjonen også, sier han.

Anders Behring Breiviks mulighet til å ytre seg via brev fra fengselet, er blant annet noe han har irritert seg over.

- Han ytret seg veldig hardt den 22. juli, og jeg mener vi må ta en diskusjon på hvor mye vi skal legge til rette for at han skal kunne ytre seg fritt.