I en høringsuttalelse til Politidirektoratet skriver politimester i Troms, Truls Fyhn, at han ikke tror kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester er veien å gå.

Å kriminalisere prostitusjon vil bare hindre den synlige prostitusjonen og dermed frata de mest sårbare og vanskeligstilte prostituerte muligheten for økonomisk inntjening, skriver han.

Målrettede til tak mot denne typen virksomhet vil være mye bedre enn kriminalisering av seksuelle tjenester, argumenterer politimesteren. Men han påpeker at dette vil kreve betydelig tid og ressurser i form av penger og personell.

Forbudt i naboland

I høringsnotatet som Politidirektoratet har sendt til landets politidistrikt, vises det til rettspraksis fra Sverige og Finland. I sitt svar sier Fyhn at det per i dag ikke finnes godt dokumenterte undersøkelser som viser at kriminalisering er et godt virkemiddel for å hindre kjøp av seksuelle tjenester.

Fyhn stiller seg derimot fullt bak kampen mot tvangsmessig prostitusjon og annen menneskehandel. Han går også inn for å skille bestemmelsene for kjøp av seksuelle tjenester inn i en bolk for mindreårige (under 18 år) og de over.

Barn har behov for ekstra beskyttelse og det kan markeres med en egen bestemmelse som rammer kjøp hos personer under 18 år, mener han.