Gå til sidens hovedinnhold

Vil hjelpe unge som sliter

Artikkelen er over 9 år gammel

Troms Venstre vil bygge ut lavterskeltilbud til unge som sliter med psykiske lidelser.

- Lavterskeltilbudene er dessverre altfor dårlig utbygd i dag. Det er langt lettere å hindre at vanlige livsproblemer utvikler seg til psykiske lidelser dersom den enkelte får tilbud om hjelp tidlig, derfor må hjelpen bli mer tilgjengelig, skriver leder Roar Sollied i en uttalelse fra helgas årsmøte.

Han peker på at mange ikke trenger noe tilbud i spesialisthelsetjenesten, men ville kunne fått god nok hjelp på et lavere nivå.

- Et godt hjelpe- og informasjonstilbud i skolene er viktig for å kunne drive effektiv skadereduksjon, derfor trenger vi å styrke og oppdatere helsesøstertjenesten, mener han.

Kommunene har nå fått et større ansvar for helse etter at samhandlingsreformen trådte i kraft. Venstre mener at det er viktig at kommunene prioriterer psykisk helsearbeid i like stor grad som fysisk helse.

- Både forebygging, behandling og rehabilitering bør i hovedsak skje på kommunalt nivå. Fastlegen og den kommunale psykiske helsetjenesten må samarbeide tett med helseforetakene, slik at all type behandling kan foregå i trygge rammer, mener Venstre.