Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at det bør opprettes et tilsynsorgan for samisk språk. Et slikt organ vil være viktig i forhold til å påtale og å dokumentere systematiske brudd på språkloven.

– Et tilsynsorgan på samiske premisser vil gjøre det enklere for enkeltpersoner og grupper å påtale brudd på språkloven. Norske Samers Riksforbund har ved flere anledninger tatt opp ideen med et uavhengig tilsynsorgan for samisk språk. Jeg har stor tro på at dette vil kunne føre til at man får oversikt over de systematiske bruddene på språkloven, uttaler politisk nestleder i NSR, Trond-Are Anti.

– NSR er fornøyd med at samtlige departementer nå skal lage handlingsplaner for samisk språk, men vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at det er laget mange planer fra før av. Slik vi ser det har problemet vært manglende menneskelige og økonomiske ressurser, samt manglende sanksjonsmuligheter ved systematiske brudd på loven, påpeker Trond-Are Anti.