Trosten representerer Norske Samers Riksforbund, og vil i helga fremme forslaget på forbundets landsmøte.

– Mange samiske kulturelementer har forsvunnet på grunn av fornorskningen, og ferien skal gi samene muligheten til å ta tilbake det de er blitt frarøvet, sier Trosten til NRK Sámi Radio.

Den frittalende samepolitikeren vil derfor gi samene to uker ferie og kaller det "kulturrevitaliseringsferie".

– Det er viktig at man gjør det nå, fordi den samiske befolkningen, den samiske ungdommen, beveger seg med stormskritt mot den vestlige kulturen, langt vekk fra urfolkskulturen og den samiske kulturen, sier Trosten.

Trosten sier at konkrete tiltak kan være å være å lære sjøsamisk ungdom kulturhistorie, elvedalens ungdom den tidligere elvedalens kulturen og reindriftsungdommen likedan.