Gå til sidens hovedinnhold

Vil gi alle kystfolk fiskerett

Artikkelen er over 12 år gammel

Får sin egen torskekvote.

Folk i Finnmark og Nord-Troms skal få lovfestet rett til å fiske, og får sin egen torskekvote. Men det blir ingen egen Finnmarksfiskelov.

Det siste Helga Pedersen gjør før hun får avskjed i nåde som fiskeriminister fredag formiddag er å foreslå en ekstra torskekvote på 3000 tonn til folk i Finnmark og de seks tiltakskommunene i Nord-Troms.

Ekstrakvote

Denne kvoten kommer som tillegg innenfor dagens åpen gruppe, det vil si til de minste båtene som er uten fartøykvote.

Forslaget fra regjeringen innebærer også at alle som bor i fjordområdene i Finnmark og Nord-Troms får en lovfestet rett til å livnære seg som fisker.

Forslaget blir nå lagt fram for drøfting med Sametinget. Deretter vil den nye fiskeriministeren legge fram et endelig forslag til endring av havressursloven.

- Begrunnelsen er å styrke det materielle grunnlaget for den sjøsamiske kulturen. 3000 tonn vil gjøre en forskjell i disse områdene, sier Helga Pedersen

- Det betyr at andre får en mindre del av totalkvoten?

- Protester blir det nok, men dette er ikke et større kvantum enn at den øvrige fiskerinæringa tåler det, sier den avgående fiskeriministeren til Finnmarken.

Gravlegger

Forslaget innebærer også at Helga Pedersen gravlegger forslaget fra det såkalte Smith-utvalget om en kystfiskelov med egen forvaltningsmodell for Finnmark.

Smith-utvalget la opp til en egen fiskeriforvaltning i Finnmark etter modell av finnmarksloven, styrt gjennom et eget selskap hvor Sametinget og Finnmark fylkesting oppnevner styremedlemmene. Forslaget om en FeFo-modell for fiskeriene har vakt motbør, blant annet fra Finnmark fylkesting og store deler av fiskerinæringa.

- Som fylkesordfører i Finnmark ivret du for regional fiskeriforvaltning. Dette går du nå bort fra?

- Det forslaget jeg frontet som fylkesordfører, tapte da Arbeiderpartiets landsmøte avviste regional fiskeriforvaltning i 2005. Høringsrunden har vist stor motstand, og vi skal ikke tvinge fram en ordning som både fiskerinæringa og Finnmark fylkesting sagt nei takk til, sier Helga Pedersen.

Ubyråkratisk

Forslaget innebærer at kvoten på 3000 tonn fordeles likt på alle søkere fra Nord-Troms og Finnmark som ikke har fartøykvote.

- Jeg mener dette er ubyråkratisk modell som gir effekt i de områdene som har størst behov, sier Helga Pedersen.

Garanterer egen fiskeriminister

Helga Pedersen garanterer at det fortsatt skal være en egen fiskeriminister når hun selv går over til Stortinget og vervet som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet.

Inntil videre blir departementet bestyrt av en settestatsråd, men Helga Pedersen sier til Finnmarken at det fortsatt skal være en egen statsråd med fiskeri- og kystsaker som sitt arbeidsområde.

- Jeg har sett det har vært spekulert i å slå fiskeridepartementet sammen med næringsdepartementet. For det første er det et tullete forslag. For det andre har det ikke vært tema i noe forhandlingsmøte.

- Betyr det at du kan garantere at det fortsatt skal være en egen statsråd for fiskeri- og kystsaker?

- Ja, sier Helga Pedersen. Når det kommer en ny statsråd for fiskerisaker og hvem som overtar hennes departement, er Ap-politikeren imidlertid taus om.