I onsdagens Fiskeribladet Fiskaren kommer det fram at Fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet forberede ei høring angående regulering i fisket etter breiflabb og kveite. Et forslagene som departementet ber direktoratet se på er å frede kveita for 62 breddegrad i juni og juli. I sør vurderes et totalforbud for kveitefiske.

I brevet vises det til eksempler på at turistfiskere tar flere titalls kveiter i løpet av noen få dager.

LES OGSÅ: Steike for ei kveite!

LES OGSÅ: Begge to fikk den samme rekordkveita på kroken

- Det er lite tvilsomt at dette fiskeriet nå utgjør et vesentlig beskatningstrykk på bestanden. Fra noen områder rapporteres det om at bestanden nedfiskes på tradisjonelt gode fiskefelt for kveite. For å dempe beskatningstrykket på bestanden kan det derfor være hensiktsmessig med en generell fredningsperiode for kveite om sommeren, heter det i brevet som er gjengitt i Fiskeribladet Fiskaren.

LES OGSÅ: Rekordkveite fra kajakk

LES OGSÅ: - Fisken dro båten bortover havet

Sonja Karlsen ved Torsvåg Havfiske blir oppgitt over forslaget.

- De burde i alle fall ta hensyn til at bestanden varierer. Det er lite kveite i Lofoten, men masse her, sier Karlsen.

En fredning i juni og juli vil komme midt i høysesongen.

Karlsen er også skeptisk til om turistfisket utgjør hard beskatning.

- Catch&release blir mer og mer populært. Vi har mange turister som ikke tar med seg noe fisk hjem.

- Katastrofe

Fred Schaaf driver fisketurisme på Å i Lofoten. Han mener at blir forslaget vedtatt vil det få katastrofale følger for bedriften han driver på.

- Mai, juni, juli og august er vår hovedsesong og mister vi to av disse månedene sier det seg selv at det vil få store konsekvenser for bedriften, ja, nærmest katastrofale følger, sier Schaaf som antyder en omsetningssvikt på minst 30 prosent ovenfor Lofotposten.

Han mener det er overdrevent hvor mye kveite turistfiskerne tar.

- Den store drømmen for de fleste er å få en storkveite, og de aller fleste blir sluppet ut igjen. Vi får småkveite hele året, men den slippes også ut igjen, sier Schaaf til Lofotposten.

Positiv

Fritidsfisker Tor Olsen på Leknes er styremedlem i Lofoten Fritidsfiskarlag og han er positivt til forslaget.

- Dette er ikke diskutert i styret, men min personlige mening er at dette er et godt forslag, og en god start for å få stoppet det rovfisket på kveite som turistfisket etter min menig er.

I dag er kveite fredet fra 1. desmber til 31. mars, men bare for garn.