Politimester Truls Fyhn fraråder på det sterkeste å gi skjenketillatelse til Døgnvill - så lenge barn og unge under 18 år slipper inn.

LES ARTIKKELEN: Fraråder skjenking på Døgnvill

Vi har spurt alle 13 representantene i formannskapet i Tromsø kommune hva de kommer til å stemme når saken skal opp. Svarene vi fikk tyder på at Døgnvill neppe får fortsette som før - med alkoholservering hvor barn og unge oppholder seg.

Arild Hausberg (Ap): Ordføreren vil ikke ta stilling til denne konkrete skjenkesaken før den kommer opp i formannskapet, opplyser rådgiver Jarle Heitmann.

Elisabeth Steen (Ap): - Jeg vil ha vanskelig for å gi skjenketillatelse etter å ha lest politimesterens uttalelser. Det er åpenbart at blandingen barn og alkohol er et problem. Kommunen og Døgnvill må komme i dialog og se på tiltak. Tidligere har søknaden fra Døgnvill kommet svært sent. Det kan ikke skje nå.

Eduardo da Silva (Ap): - Med den informasjonen jeg sitter på i dag, ville jeg sagt nei til skjenketillatelse for Døgnvill som familiearrangement. Politimesteren er veldig klar og tydelig, og jeg er enig i hans vurdering. Men jeg ønsker å lese vurderingen som helse- og omsorgkomiteen gjør, før jeg tar min endelige beslutning.

Svenn A. Nielsen (Ap): - Vi skal ikke blande sammen unger og fyll. Hvis jeg får sjansen til å forhindre at det skjer, gjør jeg det mer enn gjerne. Enten må Døgnvill ha et eget alkoholfritt familiearrangement, eller så må man segregere 100 prosent. Der barn er skal det ikke være mulig å få tak i alkohol.

LES EGON HOLSTADS KOMMENTAR: Når moralen sperrer for fornuften

Vibeke Ek (Ap): - Jeg var veldig kritisk til å gi skjenketillatelse til Døgnvill i fjor, og går heller ikke dit med mine barn. Jeg sier et soleklart nei hvis konseptet er det samme som tidligere. Buktafestivalen får det til med ett familiearrangement og ett konsept bare for de voksne.

Mest positiv i Frp

Jan Blomseth (Frp): - Døgnvill vil neppe få flertallet med seg med dagens politiske sammensetning. Hvis beskrivelsen til Fyhn er korrekt, har arrangøren et stort problem. Da skal de være glad om de får skjenketillatelse, selv med 18 års aldersgrense.

Kristoffer Kanestrøm (Frp): - Det er ingen tvil om at det må strammes inn i forhold til kontrolltiltak, men jeg er positiv til å gi skjenketillatelse. De aller, aller fleste oppfører seg pent, og de skal ikke straffes fordi noen veldig få mister kontrollen fullstendig.

Britt Hege Alvarstein (Frp): - Jeg ville nok gitt skjenketillatelse, men med krav om skjerpet vakthold. Arrangøren hevder de ikke fikk noen anmerkninger fra skjenkekontrollørene. Da blir det vanskelig å ikke gi skjenketillatelsen de fikk i fjor. Husk også at musikkinteressert ungdom på helt opp til 17 år og 11 måneder vil miste et tilbud med 18-årsgrense.

- Har fått sin siste sjanse

Jens Ingvald Olsen (Rødt): - Jeg ser ingen grunn til å gi Døgnvill flere sjanser. Da vi behandlet skjenkesøknaden deres i fjor, var det flere kritiske anmerkninger og de fikk en siste sjanse. Med mindre Døgnvill dokumenterer at Fyhns beskrivelse er feil, sier jeg nei til å gi skjenketillatelse til Døgnvill som familiearrangement.

Øyvind Hilmarsen (Høyre): - Vi har ikke diskutert saken i partigruppa, men her må det helt klart noen endringer til, for eksempel et fysisk skille mellom barna og skjenkestedene.

Gunhild Johansen (SV): - Det er vår oppgave å se til at sammenblandingen alkohol og barn ikke skjer. Vi hadde en stor diskusjon med Døgnvill i fjor, og hvis det viser seg at ting ikke har fungert, må vi sette inn enda strengere tiltak. Før jeg tar stilling til saken vil jeg sette meg inn i rapportene fra skjenkekontrollørene og politiet - og ikke minst anbefalingen fra helse- og omsorgskomiteen.

Marie Fangel (Venstre): - Vi må sette foten ned for den uheldige sammenblandingen barn og fyll. Døgnvill kan for eksempel ha et familiearrangement uten alkohol på ettermiddagen og et arrangement for voksne med alkoholservering på kveldstid.

Marie Myreng Nilsen (KrF): - Vi skal lytte til politimesteren når han går så hardt ut. Det er politiet som har greie på dette og som må ta støyten. Vi har et ansvar overfor barna, og det hensynet må gå først.