Vil fjerne 2000 soldater fra indre Troms

VIL REDUSERE: Forsvarssjef Harald Sunde vil redusere antall offiserer, sivilt ansatte og vernepliktige i nord med rundt 2000. Hovedtillitsvalgt Pål Nygaard i Norges Offisersforbund er svært kritisk til forslaget.

VIL REDUSERE: Forsvarssjef Harald Sunde vil redusere antall offiserer, sivilt ansatte og vernepliktige i nord med rundt 2000. Hovedtillitsvalgt Pål Nygaard i Norges Offisersforbund er svært kritisk til forslaget. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Forsvarssjefen vil redusere antall offiserer, sivilt ansatte og vernepliktige i nord med rundt 2000.

DEL

Nærmere 2 000 offiserer og vernepliktige skal fjernes fra indre Troms. Hærens tyngdepunkt skal heretter ligge på Østlandet, hvis forsvarssjefen får det som han vil.

Når forsvarssjef Harald Sunde 24. november legger frem sine såkalte Fagmilitære råd om utviklingen av det norske Forsvaret, vil rådene hans snu opp ned på all vedtatt politikk om Hæren i Norge.

Da forrige langtidsplan for Forsvaret ble vedtatt i 2008, ble det ettertrykkelig slått fast at Hærens tyngdepunkt skal ligge i nord. Dette var også i samsvar med regjeringens strategiske satsing på nordområdene.

Nå vil forsvarssjefen nedlegge 2. bataljon på Skjold og Panserbataljonen på Setermoen. Det går frem av innstillingen Sunde skal presentere mot slutten av måneden. I tillegg foreslås at ca. 450 befalsstillinger i indre Troms skal vekk, 50 sivile stillinger skal også fjernes og antallet vernepliktige skal reduseres med 1 470, fra 3 120 til 1 650.

Hovedtillitsvalgt Pål Nygaard i Norges Offisersforbund er svært kritisk til forslaget.

Les hele saken i dagens Nordlys - på papir eller på mediebrett

Les mer: Henlegger anmeldelse av forsvarssjefen

Les mer: – Skrinlegger framskutt flybase

Artikkeltags