Vil adoptere norske hvaler

ADOPTER EN HVAL: Amerikanske forskere ønsker å kjøpe hvalen fri.

ADOPTER EN HVAL: Amerikanske forskere ønsker å kjøpe hvalen fri. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Amerikanske forskere vil fjernadoptere hvaler - på lik linje med pandaer og gorillaer. Forslaget skaper hoderysting i Norge. SI DIN MENING: Bør Norge avvikle hvalfangsten?

DEL

I en artikkel i tidsskriftet Nature foreslår tre amerikanske forskere at alle hvaler skal få en prislapp tilsvarende hvalens verdi på det kommersielle markedet. Det skriver NRK.

Forskerne Christopher Costello, Steven Gaines og Leah R. Gerber uttaler at naturverorganisasjoner bruker millioner av dollar på demonstrasjoner hvert år som heller kunne blitt brukt til å kjøpe hvalen fri.

– Gjennom å sette en passende prislapp på en hval, kan et slikt marked for bevaring være en direkte og konkret måte å redde hvalene på, skriver forskerne.

Forslaget møter imidlertid motbør i Norge - fra både aktivister, hvalfangere og forskere.

- Politisk naivt

– Det er et interessant forslag, men samtidig veldig politisk naivt, sier Truls Gulowsen, som er Greenpeace-leder i Norge, til NRK.

Gulowsen tror ikke at Greenpeace Norge vil komme til å bruke penger på å kjøpe «hvalkvoter».

– Etterspørselen etter hval er så marginal, at det er stor sannsynlighet for at noen vil blåse opp det kvotevolumet som man da eventuelt måtte kjøpe, mener Gulowsen.

Videre forteller han at Greenpeace bruker svært lite penger på å demonstrere mot den norske hvalfangsten

– Vi bruker utrolig lite penger på å demonstrere mot den norske hvalfangsten, så og si ingenting. Dette gjelder også de fleste andre naturvernorganisasjonene, sier Truls Gulowsen.

Siste demonstrasjonen Greenpeace hadde mot norsk hvalfangst ute på havet var i 1999.

– Truer ikke bestanden

– Selve premisset er etter min mening tullete, sier Steinar Andresen, professor ved Fridtjof Nansens Institutt og ekspert på internasjonale avtaleverk og hvalfangstregimet, til kanalen.

Andresen mener dagens begrensede fangst ikke truer verdens hvalbestand.

– Hvalen i dag blir jo tatt vare på bedre enn noen annen skapning på denne jord, så vidt jeg vet, uttaler Andresen.

- Må beskatte bestanden

Hvalfanger Stig Odinsen ønsker å fortsette å fange hval.

– Vi må beskatte hvalen slik vi beskatter sild, torsk og sei. Dette for å få en økologisk balanse, sier Odinsen.

Det sier Andresen seg enig i.

– Forskning viser at vågehvalbestanden er bærekraftig, og at vi derfor kan høste av den uten problemer.

Tok under halvparten

Den norske hvalfangsten tok i fjor under halvparten av kvota som er på 1286 dyr. Forskeren mener at markedet vil regulere hvalfangsten også i framtiden selv om den er bærekraftig.

– Etterspørselen vil bli mindre, sier Andresen.

Han tror at noe av grunnen til at Norge bare fanger halvparten av kvota er fordi vi kun selger til det norske markedet.

– De kvotene som er i dag blir ikke tatt fordi det er ikke noe marked. Jeg tror hvalfangsten kommer til å dø ut av seg selv, sier naturverner Truls Gulowsen til NRK.

følge Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond var den norske hvalfangstindustrien verdt 18 millioner kroner i 2009. Dette gir en kilopris på ca. 32 kr. Omsettingen gikk da ned med ca. 15 prosent sammenlignet med 2008.

Artikkeltags