Gå til sidens hovedinnhold

– Vi føler oss overkjørt

Artikkelen er over 7 år gammel

Fire klinikker ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) slås sammen til to. Det vedtok UNN-styret i går – stikk i strid med anbefalinger fra fagmiljøene.

– Vi føler oss overkjørt, sier klinikksjef Magnus P. Hald ved Allmennpsykiatrisk klinikk ved UNN, som er en av de fire berørte klinikkene.

Klinikken skal slås sammen med Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk. De to andre som skal slås sammen er Rehabiliteringsklinikken og Nevro- og ortopediklinikken. Sammenslåingene skal skje 1. september i år.

Tydelige faglige råd

De faglige rådene fra de berørte klinikkene har vært rimelig entydige: En sammenslåing er ikke noen god løsning.

Det understreket også Hald da han svarte på direkte spørsmål på styremøtet i går.

– Det psykiatriske fagmiljøet føler seg overkjørt av UNN-ledelsen i denne saken. Både fagfolk og brukere er mot en sammenslåing, sa Hald. Men altså uten å få gehør for sitt syn i styremøtet.

Ei arbeidsgruppe som har vurdert sammenslåing av de fire klinikkene til to, har også konkludert med at en sammenslåing ikke bør skje, men anbefalte i stedet at utfordringene løses gjennom et klarere og langt mer forpliktende samarbeid mellom klinikkene enn hva som har vært praktisert hittil.

Brukerutvalget ved UNN og de tillitsvalgte ser heller ikke en sammenslåing som noen god løsning. Dette har kommet tydelig fram i de diskusjonene som har vært i forkant av det vedtaket som ble gjort av UNN-styret i går.

Ledelsens vurdering

UNN-ledelsen og styret velger altså å se bort fra de faglige anbefalingene gjennom vedtaket som ble gjort i går. De mener at en bedre samordning mellom de berørte klinikkene best blir ivaretatt gjennom sammenslåing og dermed en felles ledelse.

UNN-ledelsen mener også at kvalitet og likeverdighet i tilbudene samt et helhetlig pasientforløp løses best gjennom å slå sammen klinikkene.

Utsettelse nedstemt

På styremøtet ble det fremmet et forslag om å utsette sammenslåing av rus/spesialpsykiatrisk klinikk og allmennpsykiatrisk klinikk, og ta spørsmålet opp til ny vurdering i 2016.

Det forslaget fikk bare to stemmer i styret og ble således avvist.

Respekterer beslutningen

Selv om klinikksjef Hald er skuffet over beslutningen som er tatt, understreker han at den må respekteres og følges opp slik ledelsen ønsker.

– Det er selvsagt skuffende at fagmiljøene ikke er blitt hørt i denne saken. Men dette er en direktør-beslutning som vi selvsagt kommer til å følge opp på en lojal måte, sier Magnus P. Hald.

Samle ansvar

Sammenslåing av klinikkene er en av flere organisatoriske endringer som skal gjøres i tida som kommer. UNN-direktør Tor Ingebrigtsen sier sammenslåingen skal gi bedre samling av det faglige ansvaret.

- Hovedbegrunnelsen for vedtaket er at vi i størst mulig grad ønser å samle ansvaret for helhetlige pasientforløp under én faglig ledelse, sier Ingebrigtsen til Nordlys.

Han ser heller ikke at det skulle være grunn til å utsette sammenslåingen, slik det ble foreslått i går.

- Nei, dette er et resultat av en prosess som har vært planlagt gjennom mange år. Dagens organisering ble evaluert i 2012, og det har hele tiden vært meningen at eventuelle organisatoriske endringer skulle gjøres etter evalueringer.

Kommentarer til denne saken