Gå til sidens hovedinnhold

– Vi er ikke ytterliggående

Artikkelen er over 11 år gammel

Den omstridte organisasjonen Islam Net har egen avdeling i Tromsø. Men lederen, Rahma Søvik, avviser alle påstander om ekstreme holdninger.

Det er VG som gjennom en rekke reportasjer har avslørt at Islam Net driver en svært omdiskutert konvertittskole på Høgskolen i Oslo. Der blir unge mennesker omvendt til muslimer ved hjelp av et budskap som er ytterliggående og ekstremt.

Søvik vil la seg intervjue av Nordlys, men kun via skriftlige spørsmål, fordi hun mener Islam Net blir misforstått og mistenkeliggjort. Her er Nordlys' spørsmål og Søviks svar:

Renvaske islam

- Islam Net blir sterkt kritisert i media i disse dager, hva er din kommentar til det?

«Leder av Islam Net Fahad Qureshi har i etterkant blitt intervjuet av VG og selv skrevet en kronikk i samme avis der han viser at organisasjonen har blitt feilpresentert.

Ellers er min kommentar at VG gikk langt over grensen med tanke på de etiske retningslinjene de har å forholde seg til, som at det skal være sammenheng mellom overskrift, titler og innhold. Olav Elgvin bak bloggen «Muslimprosjektet» er en av flere som har kritisert VG i denne sammenheng. Ingen har kunnet påvise at Islam Nets styremedlemmer eller inviterte foredragsholdere oppfordrer til vold eller terror. Vi, på lik linje med alle andre fordømmer vold og terror på det sterkeste, og Islam Net har vært i kontakt med PST for å forebygge ekstremisme og radikalisering. Generelt er det å spre falske bilder av samfunnsgrupper med på å skape spenninger som forstyrrer mulighetene for harmoniske samfunn. Det syns jeg norsk media burde sette høyere enn salgstall.»

- Hvorfor har dere etablert dere i universitetsbyen Tromsø?

«Vi er en liten håndfull muslimer boende i byen som lever våre liv med familie, jobb og studier, men som også ønsker at riktig kunnskap om Islam skal være tilgjengelig for hele Norges befolkning. Vi ønsker å dele kunnskap om Islam med de som er villige til å høre. Å renvaske Islams navn og bygge toleranse, respekt og muligheter for samarbeid mellom muslimer og ikke-muslimer er formålet med vår organisasjon. Da vi startet opp ble det naturlig å knytte oss opp til Islam Net som jeg kjente godt fra før gjennom blant annet oversetting av litteratur om Islam. Det er også en fordel at organisasjonen samler muslimske studenter flere steder i landet, for slik kan vi enklere bli kjent og samarbeide for det som er viktig for oss. Alle kan lese mer om oss på www.islamnet.no/tromso

Studenttilbud

- Er det enklere å rekruttere studenter til islam enn andre grupper?

«Islam Net Student Tromsø er en liten organisasjon; vi har kanskje fem medlemmer som er studenter ved Universitetet. Med erfaring fra annen organisasjonsvirksomhet på UiT, er det generelt vanskelig å engasjere studenter her, og det er like vanskelig for oss. Men det vi er opptatte av er at det skal være et tilbud til også de muslimske studentene som ønsker å være medlem i en organisasjon med utgangspunkt i sin tro.»

- Din kommentar til at Islam Net er så omstridt at etablerte muslimske menigheter (i Oslo) nekter å ha noe med dere å gjøre?

«Dette er ikke sant; det stemmer verken med mine personlige erfaringer fra muslimske miljøer i Oslo, og heller ikke med det leder av Islam Net Fahad Qureshi sier i sin kronikk i VG. For eksempel har Islam Net hatt samarbeidsarrangement med ICC og Tawfiiq Islamic Center. Islam Net er dessuten ikke et trossamfunn, men en organisasjon basert på frivillighet som ønsker muslimer på tvers av menigheter velkommen.»

Imamer til Tromsø

- Hva synes du om at Islam Net flyr inn omstridte ultrakonservative imamer fra utlandet for å holde foredrag i Norge (Oslo)?

«Jeg kjenner ikke til alle foredragsholderne, men vet at de Islam Net inviterer til å holde foredrag har stor oppslutning i den vestlige verden, som Yusuf Estes og Abdur-Raheem Green som jeg selv har oversatt tekster av, og hørt live. Deres foredrag ligger tilgjengelige for alle på nett. Generelt står enhver foredragsholder ansvarlig for sine meninger og Islam Net tar ikke ansvar for hva hver enkelt mener.»

-Er det aktuelt å hente noen av disse foredragsholderne til Tromsø?

«Vi har allerede hatt Yusuf Estes i Tromsø, og ønsker veldig gjerne at vi i fremtiden får mulighet til å få besøk av flere.»

- Hva mener du om at noen av disse imamene sier det er OK for en mann å slå sin hustru, hvis han gjør det «av kjærlighet»?

«Selv var jeg ikke på dette foredraget der dette hevdes å ha blitt sagt. Islam Net har i etterkant av foredraget gått gjennom klippet og kan konstatere at foredragsholderen ikke støtter vold mot kvinner på noen måte, men at hans utsagn er blitt framstilt på en helt feilaktig måte. Vold mot kvinner støtter verken jeg, Islam Net eller min religion Islam. Profeten Muhammed, fred være med han, slo aldri sine koner. Profeten har også uttalt: «De troende som viser den mest perfekte tro er de som har den beste karakteren, og best av dere, er de som er best mot sine hustruer». Med andre ord; vold mot kvinner er forbudt i Islam.

Kjønnssegregering

Hva mener du om at noen av disse imamene praktiserer flerkoneri? Er flerkoneri OK?

«Det er blitt henvist til Abdur-Raheem Green som selv slik jeg har forstått det, har hatt to koner. Men han har understreket at flerkoneri ikke passer inn her i Vesten. Og som muslim må man forholde seg til Islams lære om at man skal forholde seg til lovene i det landet man bor i.»

- Hva mener du om at seminarene som holdes på Høgskolen i Oslo har kjønnssegregerte innganger, dvs. egen inngang for «søstre», ifølge nettavisa X-plosive?

«Som muslim verdsetter jeg høyt visdommen ved kjønnssegregering, og syns det er flott at de klarer å legge til rette for det selv ved store arrangementer med flere hundre deltagere. Vi har selv hatt et seminar i Tromsø i samarbeid med DNT Edru livsstil om å løfte alkoholfrie soner, der vi under seminar og måltid satt fordelt etter kjønn. Det betyr ikke at vi ikke har kontakt med hverandre. Naturlig nok har vi det.»

- Hvorfor kjønnssegregering ved seminarer?

«Da vi er en muslimsk studentorganisasjon ønsker vi naturlig nok å organisere og rette våre arrangement etter visdommen vi er gitt i Islam. Det er ingen god løsning å sette som kriterium at kjønnene må sitte blandet da majoriteten av våre gjester ikke ønsker dette.»

- Hvor mange medlemmer er det Islam Net i Tromsø?

«Jeg har for tiden ingen fullstendig oversikt, men vil tippe at vi er mellom 20-30 medlemmer, som sagt ca fem tilknyttet Universitetet, og de resterende støttemedlemmer i alle aldre.»