Tirsdag fikk miljøvernminister Erik Solheim overlevert sluttrapporten ”Klimaendringer i norsk Arktis – Konsekvenser for livet i nord” i Tromsø i dag. Rapporten viser konsekvenser av klimaendringer i de norske nordområdene.

Funnene i rapporten viser omfattende endringer på land og til havs som følge av klimaendringene i nordområdene.

NorACIA (Norwegian Arctic Climate Impact Assessment) som dekker Nord-Norge, Svalbard og havområdene utenfor, presenterer klimascenarier for det neste århundre som viser at det blir et varmere og våtere klima, og sannsynligvis vil naturmangfoldet endres – både i havet, på land og i ferskvann.

Hovedkonklusjonene i rapporten

* Norsk Arktis blir varmere og våtere, men med store lokale variasjoner
* Selvforsterkende mekanismer i Arktis øker globale klimaendringer
* Klimaendringene gjør Arktis mer sårbar for miljøgifter og ultrafiolett stråling
* Havisen minker og isavhengige arter trues
* Havet blir varmere og økosystemene forandres
* Havet forsures og korallene kan forsvinne
* Skogen brer seg nordover og i høyden
* Økosystemene i ferskvann er sårbare for klimaendringer
* Infrastrukturen i nord er utsatt
* Naturbaserte næringer får nye muligheter – og utfordringer
* Samfunnet kan og må tilpasse seg

Unik rapport

Rapporten er den første i sitt slag som sammenstiller kunnskap om klimaendringer og effekter i norsk del av Arktis. I tillegg til å informere om hvilke endringer vi står ovenfor, skal rapporten også bidra til en bedre forvaltning av områdene.

– Rapporten viser at klimaendringene i norsk Arktis har store konsekvenser for både natur og mennesker. Det er all grunn til å ta klimautfordringene i arktiske områder på alvor, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Rapporten markerer slutten på NorACIA – den norske oppfølgingen av ACIA (Arctic Climate Impact Assessment). Det er produsert fem vitenskaplige delutredninger som danner grunnlaget for rapporten. Norge er det eneste arktiske landet som har fulgt opp ACIA med en slik prosess i forhold til egne områder. NorACIA har pågått siden 2005, og Norsk Polarinstitutt har hatt sekretariatet for prosessen.