Akvaproduksjonen i Norge stiger. I 2008 økte slaktevolumet av laks med 2,3 prosent, ørret 12 prosent og torsk 25 prosent. Samtidig stiger temperaturen i havet. Varmere vann og økt produksjon øker risikoen for lakselus og smittsomme virussykdommer. En miljøvennlig og bærekraftig verdiskapning er næringens største utfordring. Det skriver Karin Kroon Boxaspen, leder for forskings- og rådgivningsprogram akvakultur i sammendraget for rapporten «Kyst og havbruk 2009».

Les her: Sammendraget

Les mer: «Kyst og havbruk 2009».

Tirsdag offentliggjør Havforskingsinstituttet i Tromsø rapportene «Havets ressurser og miljø 2009» «Kyst og havbruk 2009». Disse årlige rapportene gir en oversikt over kunnskapen de har om fiskebestander, forurensning, økosystembaserte og forvaltningsråd.

Laks blir vegetarianere?

Økt havtemperatur gjør at lakselus kan vokse raskere og legge flere egg. I tillegg øker risikoen for virussykdommer. Havforskningsinstituttets forvaltningsrettede hovedoppgaver blir derfor framover: Næringens bæreevne, fiskevelferd, genetiske og økologiske interaksjoner av rømt fisk, samt sykdom og smittespredning.

Også fôringen av oppdrettsfisk er utfordrende, skriver Kroon Boxaspen. Det forskes på produkter som gjør at både laks og torsk kan fôres med produkter basert på protein og fett fra landjorden. Det vi ikke vet, er hvilke effekter vegetariansk mat vil ha på oppdrettsfisken. Tåler den maten, vokser den like fort, oppstår det uakseptable forandringer i den?

Rømt fisk

Både laks og torsk rømmer fra merdene sine. Forskerne vet at rømt laks krysser seg med vill laks, men vet ikke om det samme gjelder torsk.

Havforskningsinstituttet undersøker om de negative effektene av rømninger kan reduseres gjennom å gjøre oppdrettsfisk steril, men presiserer at det er en metode som reiser mange og vanskelige problemstillinger.