Dette er den sjokkerende historien om en svært sentral, muslimsk leder i Tromsøs mest profilerte moské, slik den har blitt presentert av flere kilder Nordlys har vært i kontakt med.

En dag i april 2000 – over et år før 11. september-angrepene i New York og Washington – lander en mann ved navn Jack Roche på flyplassen i byen Perth i Australia.

Konvertert

Roche, som opprinnelig er britisk statsborger og har konvertert til islam, har vært på reise i bl.a. Malaysia, Pakistan og Afghanistan. Fra 1996 har han vært medlem av Jemaah Islamiah (JI), en ekstrem, militant, muslimsk organisasjon som blir anklaget av en rekke lands myndigheter for å rekruttere muslimer til voldelig, hellig krig, jihadisme.

JI ble senere utpekt som de ansvarlige for terrorangrepet på Bali i 2002, som drepte 202 personer, deriblant 88 australske statsborgere .

Med seg hjem fra reisen har Roche planer som bl.a. omfatter terroraksjoner mot fly som kommer til Australia fra USA eller Israel, attentat mot en jødisk leder i Melbourne og planer om å sprenge den israelske ambassaden i Australias hovedstad Canberra. Roche har også med seg en koffert med 11 500 dollar i kontanter.

Al-Qaida

En av dem han har møtt på reisen og diskutert planene med – i Karachi i Pakistan – er en mann som kalles Mukhtar. Han er også kjent som Khalid Sheikh Mohammed og regnes som nestkommanderende i Al-Qaida. En annen person som Roche har møtt i Kandahar i Afghanistan og diskutert mulige terroraksjoner på australsk jord med, er Osama bin Laden.

På flyplassen i Perth blir Roche denne aprildagen møtt av fire andre muslimske menn, alle tilhørende JI. En av dem går under navnet Abu Ishmael.

I dag bor Abu Ishmael i Norge. Han heter Andrew Ibrahim Wenham og er en av lederne i Alnormoskeen i Tromsø.

Arrestert

Jack Roche blir arrestert av australsk politi i november 2002, før noen av terrorplanene er blitt satt ut i livet. Under rettsaken i mai 2004 legger Roche til slutt alle kort på bordet, tilstår og samarbeider fullt ut med de australske politimyndighetene. En av opplysningene han gir politiet, er at ledelsen i terrornettverket han har involvert seg i, har ønsket at Wenham skulle komme til Afghanistan for å få terrortrening. Roche blir i juni 2004 dømt til ni års fengsel for terrorplanlegging.

Andrew Ibrahim Wenham og hans norske kone, Tromsø-kvinnen Sandra Maryam Moe, var ikke en del av denne rettsaken. De hadde dratt fra Australia. Til Jemen.

Senere i år 2000 flyttet de to til Tromsø. Her startet de i 2005 det muslimske trossamfunnet og moskeen Alnor. Wenhams kone Sandra er daglig leder og Wenham sitter også i ledelsen for Tromsøs mest profilerte moskè og og mest aktive muslimske trossamfunn.

Terrornettverk

Nordlys har pålitelige og uavhengige kilder som hevder at Alnor-lederen Andrew Ibrahim Wenham var medlem av Jemaah Islamiah i Australia og øyensynlig en del av det terrornettverket organisasjonen prøvde å skape. Under rettsaken mot Jack Roche i The District Court i Perth i mai og juni 2004, kom Roche selv i sine forklaringer et par ganger inn på Wenhams medvirkning og rolle.

Deler av rettsaken gikk for lukkede dører, og de offisielle rettsdokumentene fra saken er untatt offentlighet. Dette har Nordlys fått opplyst fra australske politi- og påtalemyndigheter.

Men i et oppsummerende referat fra rettsaken i den australske avisen ”The Age” gjengir reporteren Martin Daly Roches egen forklaring om hvem som tok i mot ham på flyplassen da han kom tilbake til Australia etter å ha møtt sentrale Al Qaida-ledere.

«Mottakelseskomiteen på Perth Airport var medlemmer av JI i Australia. De ble ledet av den indonesiskfødte Amir, eller leder, Abdul Rahim Ayub. Ayub hadde valgt ut Roche til oppdraget (?). Ayubs tvillingbror, Abdul Raham Ayub, sto også på bakken i Perth, så også John «Musa» Bennett, som hadde konvertert til islam og som Roche senere prøvde å rekruttere som snikskytter for Islams sak. Den siste mannen var den engelskfødte australske statsborgeren Andrew Wenham, også kjent som Abu Ismail. Tvillingbrødrene flyktet fra Australia, antakelig til Indonesia. Wenham dro til Jemen, mens Bennett sammen med Roches sønn, Jens Tobias Holland, ble påtalemaktens stjernevitner i en rettsak som avslørte den indre organiseringen av JI og Al Qaida mens de planla angrep mot Australia».

Navnga immigrant

I en annen artikkel i The Age om rettsaken, skriver Martin Daly:

«Roche navnga også en engelskfødt immigrant til Australia som den mannen lederskapet for terroristene ønsket å få til Afghanistan for trening. Han identifiserte mannen som Andrew Wenham, aka Abu Ismail, en Perth-basert konvertitt til Islam som drev et firma som utførte takarbeider».

Den australske reporteren og forfatteren Sally Neighbour blir regnet som en av de fremste ekspertene på muslimske terrornettverk i Sørøst- Asia og Australia.

I sin bok «In the Shadows of Swords» fra 2004, som omhandler terrorangrepet på Bali, omtaler Neighbour mannen som gikk under navnet Abu Ishmael i det muslimske miljøet i Perth.

Var medlem

Nordlys har vært i kontakt med både journalisten Martin Daly og forfatteren Sally Neighbour. De bekrefter begge opplysningene om at Wenham var medlem av JI og en del av nettverket rundt Jack Roche.

I en mail til Nordlys skriver Sally Neighbour:

«Wenham, som bodde i Perth på denne tiden, var en følgesvenn til Ayub-brødrene, de indonesiske tvillingene som ledet den australske grenen av JI fra Perth. Han pleide å delta på deres ”jihad treningssamlinger” hvor de gjennomførte paintball-kamper og etterligninger av militære manøvre ute i terrenget. I 1999 ble Wenham sendt av Ayub-brødrene for å trene med JI på Mindanao i seks uker. (Mindanao er en øy i Filippinene, red.anm). I løpet av reisen møtte han Hambali, JIs operasjonssjef og link til al Qaeda».

I boka

Sally Neighbour skriver i sin bok:

«JIs operasjonssjef ble åpenbart imponert, fordi da Hambali senere bestemte seg for at han trengte en australier, var det Abu Ishmael han spurte etter først».

I mailen til Nordlys forteller Neighbour følgende: ”Wenham var mannen Hambali spurte etter i 2000 da han bestemte seg for å rekruttere en australier til å dra til Afghanistan for å møte lederskapet i Al Qaida og planlegge en operasjon i Australia. Ifølge Roche var ikke Wenham tilgjengelig, så han selv – Roche - ble valgt i stedet”.

Riduan Isamuddin, med krigernavnet Hambali, blir av analytikere og medier verden over, bl.a. av BBC, beskrevet som hjernen bak terrorbombene på Bali i 2002. Denne aksjonen kostet 202 mennesker livet, deriblant sju svensker.

Guantanamo Bay

CIA kaller ham ”Sørøst-Asias Osama bin Laden” og enkelte analytikere har ment at Hambali på ett tidspunkt var regnet som nr. 3 på den interne rangstigen i Al Quada. Da Hambali ble arrestert i Thailand i 2003, var det en verdensnyhet som ble gjengitt i alle større medier. I Norge skrev bl.a. VG Nett flere artikler om arrestasjonen av Hambali og omstendighetene rundt den.

Riduan Isamuddin, aka Hambali, sitter i dag internert på den amerikanske basen Guantanamo Bay på Cuba. Det var denne mannen Andrew Wenham altså skal ha møtt i den perioden han i følge våre kilder var på terrortrening på Mindanao, og som ble så begeistret at han ønsket å rekruttere Wenham til Afghanistan – formodentlig for større oppgaver.

Imidlertid antyder både Sally Neighbour og Martin Daly at kanskje var både Roche og Wenham noe «nølende terrorister». Ingen av dem har da heller - så vidt man vet - vært med på å utføre noen faktiske terrorhandlinger.

Nære forbindelser

Imidlertid er påstandene at begge to har hatt nære forbindelser til et av de mest beryktede, muslimske terrornettverk verden kjenner. Organisasjonen de skal ha vært medlemmer av, Jemaah Islamiah, ble oppført på FNs liste over terrororganisasjoner i oktober 2003.

JI blir holdt ansvarlig for en rekke blodige terroraksjoner i Sørøst-Asia i tillegg til Bali-bombene, bl.a. bombingen av et amerikansk hotell i Jakarta i august 2003, der 10 mennesker ble drept og 147 ble skadd. I september 2004 ble så den australske ambassaden angrepet av JI med en bilbombe som drepte ni mennesker og skadet over 150. Gjennom disse og mange flere terroristangrep skal JI ha hundrevis av uskyldige menneskers liv på samvittigheten.

JI-medlemmet Jack Roche ble som kjent dømt til ni års fengsel for terrorplanlegging.

Aldri tiltalt eller dømt

Andrew Ibrahim Wenham derimot, er aldri siktet, tiltalt eller dømt for noen form for kriminell virksomhet, så langt Nordlys kjenner til. Tromsømannen har i så måte et helt rent rulleblad.

Forfatteren Sally Neighbour forteller til Nordlys at hun prøvde å finne Wenham da hun gjorde research til boken sin, uten å lykkes. Det siste hun hørte om ham, var at han befant seg i Jemen. Men på det tidspunktet var altså Wenham og hans kone Sandra allerede flyttet til Tromsø, og var aktive i det muslimske miljøet her.

Nordlys har også vært i kontakt med australske politimyndigheter, The Australian Federal Police (AFP), bl.a. for å få klarlagt om de har avhørt eller søkt å avhøre Wenham om omstendighetene og hendelsene som førte til terrordommen mot Jack Roche.

Kommenterer ikke

Federal agent og team leader Adam Smith i AFP har i mail til Nordlys svart følgende:

«AFP har som policy at vi ikke kommenterer rettsavgjørelser, ei heller kommenterer vi tidligere etterforskninger eller operasjonelle forhold».

Det er derfor uklart om australske myndigheter har ønsket eller prøvd å komme i kontakt med Andrew Wenham på noe tidspunkt.