Ved å legge seg inn for rusbehandling, risikerer man samtidig å måtte gi slipp på førerkortet.

Årsaken er mange rusavhengige blir rammet av helsekravene til personer som har førerkort. I fylkesmennenes retningslinjer for behandling av førerkortsaker heter det at «personer som er innlagt i institusjon eller er i behandling på annen måte for sin rusmiddellidelse, oppfyller som regel ikke førerkortforskriftens helsekrav».

– Vi har mange eksempler på pasienter som er redd for å legge seg inn til behandling fordi de frykter at førerkortet skal ryke. Flere av disse unngår også innleggelse, forteller overlege Arild Holdø ved behandlingsinstitusjonen Sigma Nord, som holder til i Sør-Troms og Nordland.

Han understreker at man ikke automatisk blir fratatt førerkortet ved innleggelse verken ved Sigma Nord eller andre institusjoner, men at frykten for det er nok til at flere velger å la være.

– Men mange av disse burde hatt rusbehandling. Det som er foruroligende er at det stadig kommer frem, blant annet i mediene, at ulykker skjer i ruspåvirket og påvirket tilstand. Det sier noe om at behovet for rusbehandling er stort.

La seg inn – mistet førerkortet

Jan Fredrik Betsi (52) er en av dem som har mistet førerkortet etter å ha blitt lagt inn på rusklinikk.

Den 14. mai i fjor la han seg inn pårusklinikken Sigma Nord i Sør-Troms.

– I enesamtale med sykepleieren som skrev meg inn fikk jeg beskjed om at jeg kom til å miste førerkortet mitt. Da fikk jeg sjokk, sier Betsi til Nordlys.

Han bodde frem til tidligere i februar på Stonglandseidet på Senja. Etter at han ble skrevet ut fra klinikken i juli i fjor, skapte mangelen på førerkort problemer for ham.

– Ett av målene var at jeg skulle delta aktivt på AA-møter. Problemet er at det er 55 kilometer til Finnsnes. Uten bil ble det vanskelig å komme seg dit, sier Betsi.

– Virker mot sin hensikt

52-åringen var offiser i den norske FN-styrken i Libanon på 1980-tallet, og har i ettertid fått diagnosen posttraumatisk stressyndrom.

Han forteller at han etter oppholdet i?Libanon utviklet et rusproblem, men et han mener han alltid har vært i stand til å kontrollere.

– Jeg har perioder der jeg sliter med søvnproblemer og har flashbacks fra Libanon. Det har vært vanskelig, og da har jeg brukt alkohol som flukt. Men jeg har aldri kjørt i beruset tilstand, forteller Betsi.

Betsi, som opprinnelig er fra Lakselv i Finnmark, sto i november frem i Finnmark?Dagblad og fortalte sin historie.

Før jul fikk han beskjed om at han får dispensasjon fra tilbakelevering av førerkortet, under forutsetning av at han leverer jevnlige urinprøver frem til desember.

Selv mener Jan Fredrik?Betsi at praksisen får færre rusavhengige til å oppsøke hjelp.

– Jeg har snakket med flere som sier at de nekter å skrive seg inn fordi de vet at de da mister førerkortet. Da fungerer det helt mot sin hensikt.

Uheldig opplevelse

Betsi er ikke alene. I 2012 sendte Fylkesmannen i Troms anmodning om å frata 320 personer førerkortet. Av disse ble 14,8 fratatt førerkortet av rusrelaterte årsaker.

Nordlys skrev fredag at nordnorske leger i mindre grad enn leger i landet for øvrig melder fra når personer med førerkort får varige rusproblemer.

Overlege Arild Holdø hos Sigma Nord er klar på at regler og forskrifter må følges. Samtidig mener han det er uheldig at pasienter som Betsi opplever seg straffet for å legge seg inn for rusbehandling.

– Det er viktig å unngå å legge opp til et system som gjør at pasienten opplever seg straffet. Her finnes det ikke en enkel løsning, men vi mener det er viktig at regelverket praktiseres likt hos alle institusjoner slik at pasientene ikke opplever en forskjellsbehandling. Slik er det antageligvis i dag, sier Holdø.

Mindre restriktive

Sigma Nord har tidligere ført en restriktiv linje overfor pasientene. Den har de forandret på etter å ha fått flere tilbakemeldinger på at andre institusjoner er mindre strenge.

– Regelverket gir mulighet for at man kan observere tilstanden over en tid. Den muligheten bruker vi nå litt mer. Det ligger en liten endring i vår praksis som fremdeles er godt innenfor regelverket. Det er ikke større sjanse for å miste førerkortet når man blir innlagt ved Sigma Nord enn ved andre institusjoner, sier Holdø.

26. mars møtes fylkeslegene i nord og Helse Nord. Da kommer praktiseringene av reglene om førerkort opp til diskusjon.

– Jeg har ingen problemer med å forstå pasientene, som mener det tar lang tid før de får sertifikatet tilbake. Men forskriftene må følges, og det det er ikke sånn at noen institusjoner skal være strengere enn andre, sier seksjonsleder for psykisk helsevern og rus i Helse Nord, Aina Olsen.