Gå til sidens hovedinnhold

Unike steinalderfunn

Artikkelen er over 14 år gammel

I Tønsvik ved Tromsø jubler arkeologene over unike steinalderfunn, og beviser at området har vært bebodd i tusenvis av år.

– Råartig! Det er som å drive med gullgraving. Vi prøver å være beherska, men adrenalinet strømmer gjennom kroppen når vi finner noe, sier Kristin Os, arkeolog.

I en arbeidsbrakke i veikanten i Tønsvik, om lag 17 kilometer nord for Tromsø sentrum på fastlandssiden, finner hun fram små gjennomsiktige plastposer med knivblader og steinbiter som er rester etter våre forfedres produksjon av redskaper for tusenvis av år siden.

Steinsortene som er brukt er flint, kvarts, kvartsitt og skifer. Rødskifer finnes ikke naturlig i dette området, og beviser at steinaldermenneskene må ha hatt det med seg fra et annet sted.

Nye sider

– Det er helt nye sider av Tromsøs historie som nå avdekkes, sier Anne-Karine Sandmo, fylkeskonservator i Troms fylkeskommune.

Det er i forbindelse med byggingen av Storhavna i Tønsvik og den nye gang- og sykkelstien mellom Kroken og Tønsvik at det nå gjøres unike funn av steinalderbosettinger. Det er standard prosedyre før slike store utbygginger at fylkeskonservatoren går inn og undersøker forekomsten av eventuelle kulturminner.

– Vi vet at det er gjort mange steinalderfunn i dette området tidligere, og selv om vi startet først denne uka har vi allerede funnet mange spor av redskaper fra steinalderen, sier Sandmo til Nordlys.

Folkemøte

En pollenanalytiker var i området tidligere i uka, og tok med seg prøver fra 4,5 meters dybde i myra. Prøvene kan si mye om både klima og menneskelig aktivitet i området.

Når fylkeskommunens undersøkelser er ferdig, er det opp til Riksantikvaren og Tromsø Museum å foreta skikkelige utgravinger.

Arkeologene i Tønsvik skal i første omgang holde på i fem uker.

– Vi satser på å arrangere et folkemøte seinere slik at folk kan få se hva vi har funnet, sier Anne Karine Sandmo.