Offentlige sykehus - selv de med ledig kapasitet - tvinges til å sende hjertepasienter til behandling på den private Feiringklinikken i Akershus.

Helseministeren har pålagt universitetssykehus fra hele landet å sende 900 hjertepasienter til den private Feiringklinikken i Akershus i løpet av året, melder NRK. Feiringklinikken risikerer nedleggelse hvis den ikke får offentlige pasienter.

– Det er ganske oppsiktsvekkende, og ikke så rent lite paradoksalt, at universitetssykehusene skal pålegges å sende pasienter til Feiring, som i sin tid ble opprettet for å dekke en underkapasitet i det offentlige, sier Rolf Busund, leder for hjerteavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

For Tromsø universitetssykehus, som selv har kapasitet til å behandle egne hjertepasienter, betyr vedtaket at pasienter vil bli fraktet 1400 kilometer for å få behandling. Det blir også en betydelig merutgift for sykehuset, som kunne gjort jobben selv.

– Feiringklinikken er en sentral aktør innen hjertebehandling. Dette tiltaket er nødvendig for at klinikken skal bestå, sier statssekretær i Dagfinn Sundsbø (Sp) i Helsedepartementet. (©NTB)