Sametingsrepresentant Susanne Amalie Andersen (NSR) oppfordrer samisk ungdom til å slutte opp om de planlagte demonstrasjonene i Rovaniemi 30. oktober mot den finske turistindustriens misbruk av blant annet den samiske nasjonaldrakten, koften.

– Jeg mener det er veldig viktig for samisk ungdom å vise vår motstand mot koftemisbruken i Rovaniemi. Vi må vise de finske reiselivsbedriftene at vi ikke godtar at de bruker stygge, billige koftekopier og på den måten villeder turister fra hele verden til å tro at det er slik vi samer kler oss og oppfører oss, uttaler Susanne Andersen.

Demonstrasjonen arrangeres i Rovaniemi 30. oktober i forbindelse med den 19. Samekonferansen hvor temaet nettopp er den samiske kulturarven og urfolks rett til selv å forvalte sin kulturarv.

– Rovaniemi er kjent for å markedsføre seg som julenisseland med blant annet falske samiske klær og symboler. På en egen Facebook gruppe har allerede 100 personer meldt at de vil delta på demonstrasjonene, forteller Andersen.