– Når det foreslås en sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset, er ikke alle klar over de store avstandene

Da Hilde Pettersen skulle reise på et møte i Kirkenes, måtte hun fly via Bodø og Oslo. – En ting er oss ansatte på UNN, men for pasientene som må reise imellom er det jo mye verre.