Nordlys erfarer etter landsstyremøtet i Frp: Fullt gjennomslag for bompengefri E8

Av og

Etter søndagens ekstraordinære landsstyremøte i Fremskrittspartiet har Frp sluttet seg til skissen som er forhandlet av de fire partiene