— Hele domsavgjørelsen er et justismord, sier professor Bjarne Østerud i et intervju som er offentliggjort på Universitetet i Tromsøs nettsider.

— Vi var selvsagt redde for et slikt utfall, for det skal stort mot til for Domsutvalget å gå mot tre akkrediterte WADA—laboratorier som står sammen. Men vi kommer ikke til å gi oss før Tysse er frikjent, for dette er justismord, kommenterer professor Østerud.

Han er ekspert på blodanalyser og har selv vært dopingjeger. Nå er han ansatt ved Universitetet i Tromsø.

Eksperten var til stede gjennom hele dopinghøringen mot Tysse i Domsutvalget, og han er ikke i tvil om at kappgjengeren fra Søfteland er uskyldig dømt.

To år

Tysse ble dømt mandag, selv om dommen ikke ble kjent før tirsdag. Han ble, som mange hadde ventet, dømt til to års utestengelse fra all idrett og konkurranser for brudd på dopingreglene.

Han avga en dopingprøve etter en IAAF Challenge—konkurranse i Roma 1. mai. I begynnelsen av juni ble han gjort kjent med at det var funnet Cera (tredje generasjons bloddoping) i prøven hans. B—prøven viste samme resultat som A—prøven.

Tysse har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt. Han sa tidlig at det positive funnet måtte ha noe å gjøre med en jerninjeksjon han tok tre dager før dopingprøven ble avlagt.

— Domsutvalget har ikke vektlagt det forhold at det på grunn av en meget sterk proteinurin sammen med jerninjeksjon, gir opphav til proteiner med helt andre egenskaper som ladning og størrelse.

— I domsavgjørelsen er det heller ikke nevnt med ett eneste ord metoden med SDS elektroforese, som Tysse selv hadde bedt om. Der var det ikke spor av Cera, slår professor Østerud fast.

Gir seg ikke

Erik Tysse bestemte seg, sammen med sin advokat Gunnar Martin Kjenner, å anke Domsutvalgets avgjørelse umiddelbart. Den går nå til Appellutvalget i idrettsforbundet.

Bjarne Østerud sier at han vil være med på laget for å få Tysse frikjent.

— Vi kommer ikke til å gi oss før Tysse er frikjent, sier den verdenskjente professoren.

— Nå kommer vi til å lage kronikker, holde foredrag og samtale med kolleger om denne saken. Det er også snakk om å arrangere et seminar, sier Østerud.

Domsutvalget skriver i dommen at «det ikke er henvist til noe vitenskapelig litteratur som underbygger teorien, og at det ikke er foretatt analyse av Tysses urin for å finne ut om teorien stemmer».

Domsutvalget velger å støtte seg til de forklaringene «systemet» står for, mens forklaringene fra Tysses eksperter overhodet ikke tillegges vekt. Saken går videre, først og fremst til Appellutvalget i idrettsforbundet. Trolig kommer den ikke til å bli endelig avgjort før den er behandlet i Idrettens voldgiftsrett (CAS). (NTB)