Ber kommunen ta tak: – Pasienter med rusproblemer blir boende i leilighet med andre som sliter med det samme

Artikkelen er over 1 år gammel

I slutten av mars var det fem utskrivningsklare pasienterved Psykisk helse – og rusklinikken ved UNN uten boplass i Tromsø kommune. I tillegg var det seks allerede utskrevne pasienter som ikke hadde fått tildelt bolig/egnet bolig.