Troms Kraft vil bygge et enormt kraftverk med 250 turbiner i havet til en verdi av 20 milliarder kroner. Kraftverket kan stå for mer enn 2 prosent av landets samlede energiproduksjon, skriver Dagens Næringsliv ifølge NTB.

Troms Kraft vil bygge anlegget med 250 vindturbiner, og vil at anlegget skal ha mulighet til å benytte bølgekraft.

Havkraftanlegget blir ti ganger større enn selskapets planlagte bygging av et vindkraftverk på land på Vannøya, og kan stå for vel 2 prosent av Norges energiproduksjon på landsbasis, tilsvarende fire Alta-kraftverk.

Kommunestyret i Karlsøy i Troms og Noregs Vassdrags- og energidirektorat (NVE) blir fredag varslet om planene, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har som mål å bli ledende på havkraft og går derfor tidlig i gang, sier konsernsjef Oddbjørn Schei i Troms Kraft.

Planens kostnad er beregnet til 20 milliarder kroner. Utbyggingen vil legge beslag på et stort havareal, og tårnhøyden vil bli inntil 110 meter.

– Fiskeriinteresser er det viktigste å ta hensyn til, men oss bekjent rammer dette prosjektet få fiskerike områder. Vi er uansett villig til å justere noe. Vi prøver å tenke det som er riktig i miljøvennlig, global energiforsyning, selv om det kan være forringelser i nærmiljøet. Slike interesser må veies opp. Dessuten er dette prosjektet riktig etter regjeringens strategi om mer fornybar energi der offshore vindkraft er sentralt. I tillegg kan det elektrifisere oljeindustrien, som er et krav til nye utbygginger, sier Schei.

Ordfører Bent Gabrielsen gleder seg naturligvis stort over planene til Troms Kraft, og innser at dette vil kunne gi Karlsøy kommune store ringvirkninger.

- Planene skal naturligvis ut på høring, og alle skal få lov til å komme med sine synspunkter på prosjektet, sier han til Karlsøy Info.

Det er ventet et større presseoppløp enn vanlig på dagens kommunestyremøte, og etter det Karlsøy Info kjenner til møte også deler av næringslivet i kommunen opp for å høre om planene.

(©NTB)