Gå til sidens hovedinnhold

Troms-bilister vil spare miljøet

Artikkelen er over 12 år gammel

?men bruke bilen som før.

En av fire spurte bilister i Troms mener at dagens miljøutfordringer har konsekvenser for deres bilkjøring.

En undersøkelse gjennomført for forsikringsselskapet If blant 1900 nordmenn viser at 26 prosent av bilistene i Troms mener dagens miljøutfordringer har fått konsekvenser for deres bilbruk, mot 35 prosent på landsbasis. Men når det kommer til konkrete tiltak, er de mer usikre på hva de skal gjøre, skriver NTB.

Kjører mindre bil

På landsbasis sier 41 prosent av de som mener miljøutfordringene har fått konsekvenser for dem at de kjører mindre. Her er det relativt store geografiske forskjeller hvor folk i byene er mer positiv til mindre bilkjøring enn folk i distriktene, som naturlig nok henger sammen med geografiske avstander og et mindre utbygd kollektivtilbud.

- Vår undersøkelse viser at miljøtankene har slått godt inn hos norske bilister, men at få har gjort konkrete miljørelaterte tiltak i bilbruken sin, sier konserndirektør Ivar Martinsen i If.

En liten gruppe – 6 prosent – svarer at de har lagt om kjørestilen. Undersøkelser viser at man kan redusere drivstofforbruket med opptil 20 prosent som en følge av endret kjørestil og enkle tiltak som for eksempel riktig lufttrykk i dekkene og redusert bruk av aircondition.

Sykler og går

Kompiskjøring av miljøhensyn er lite utbredt. Kun fire prosent driver kompiskjøring av miljøhensyn.

12 prosent av de spurte vurderer å kjøpe mer miljøvennlig bil.

10 prosent sykler og 9 prosent går mer som følge av miljøutfordringene. Også her spiller geografi inn, naturlig nok, ettersom bruk av sykkel og apostlenes hester til rein transport avhenger av avstand til jobb, barnehage, butikk og andre servicetilbud.

Ingen velger bort bilferien

Bilferien er hellig. Ingen velger bort den for å spare miljøet. Det er heller ingen som har redusert kjøringen av barn til skole/fritidsaktiviteter for å spare miljøet.

- Alt i alt viser undersøkelsen et betydelig ønske om å endre atferden, men det er begrenset hva som er gjort i konkret handling. Endring til mer miljøvennlig bilhold ser ut til å være en lang prosess i befolkningen, mener Martinsen.