De borgerlige partiene proklamerte før valget i høst at om de kom til makta ville de trekke søknaden om å innlemme Tromsø i forvaltningsområde for samisk språk.

Og oppfølgingen kom raskt. Fjerde dagen på jobb som byråd for næring, kultur og idrett i Tromsø, kalte Jonas Eilertsen (V) media inn til pressekonferanse.

- Jeg kommer til å legge fram et forslag i byrådsmøte på torsdag om at Tromsø kommune vil trekke søknaden, sa Eilertsen.

- Det er hovedsakelig to grunner til at vi ønsker å trekke søknaden. Det ene er usikkerheten rundt det økonomiske i dette. Og så er det det prinsippielle med at vi ikke ønsker å bli underlagt mer statlig styring. Vi vil ha lokalt selvstyre, sier Eilertsen.

- Samisk kultur og språk fortsatt viktig

Han understreker at de fortsatt er opptatt av at Tromsø kommune skal ha fokus på samisk kultur og språk, og henviser til handlingsplanen.

- Vi skal fortsatt sikre at samisk kultur har gode vilkår i Tromsø. Vi har en handlingsplan for hvordan vi skal få til en god arena for samisk kultur og språk i Tromsø, sier Eilertsen. Han peker på den samiske barnehagen og den samiske grunnskolen ved Prestvannet som de vil evaluere for å se om tilbudet er godt nok, samarbeide med lokale aktører for å sikre samisk kultur og språk fra de lokale scenene i byen, og at de vurderer om det kan være hensiktsmessig å etablere en samisk avdeling på et sykehjem.

Han er imidlertid ikke overbevist om at å innlemme i Tromsø i forvaltningsomåde for samisk språk er rette vegen å gå i dette arbeidet.

- Å legge seg under en slik ordning er ikke det som er avgjørende for å bevare det samiske språket i Tromsø. Man bør ha en helhetlig ordning, sier Eilertsen.

Handlekraftig

Byråden sier det var viktig å ta opp denne saken så fort som mulig etter at byrådet ble etablert.

- Byrådet ønsker å være handlekraftig, og det var viktig å legge denne saken død så fort som mulig, sier Eilertsen.

Saken vil behandles i de ulike komiteer i neste uke, før den kommer opp i kommunestyret 4. november.

- Jeg regner med dette blir enstemmig fra byrådets side, sa Eilertsen.