ALTA (Nordlys): Utekontrollseksjonen til Statens vegvesen og Tollvesenet har hatt trafikkontroll i Alta i dag 13 mai.

Må forlate Norge tomhendt

- En estlandsk trailer fikk kjøreforbud på stedet, og må laste av den ferske laksen han hadde. Traileren blir stående til noen andre overtar denne lasten, noe som etter førers utsagn skjer i morgen, sier kontrolleder Sten-Kristian Berg i Statens Vegvesen.

Statens vegvesen sier de vil kontrollere at dette blir gjort før estlendingen må kjøre tomhendt ut av Norge. Dette selskapet drev ulovlig transport i Norge, ulovlig kabotasje. Traileren hadde drevet kabotasjekjøring i Norge i 11 dager, bare 7 dager er tillat under visse forutsetninger.

Foretaket fra Estland vil bli anmeldt for forholdet. Politiet ble kontaktet, men hadde ikke mulighet til å gjøre noe med saken umiddelbart.

Ulovlig diesel

Kontrollen konsentrerte seg om kjøring med ulovlig diesel, om avgifter og forsikringer var betalt og om EU-kontroller var utført. Det ble også sjekket dokumenter, dekk, tekniske mangler og om transportene som ble utført var lovlige.

- Det ble ikke avdekket noen som kjørte på ulovlig diesel, alle kjøretøyene hadde også gode dekk, sier kontrolleder Sten-Kristian Berg i Statens Vegvesen.

Dette avslørte kontrollen:

17 tunge kjøretøy og 65 personbiler ble kontrollert på veier i Alta idag.

- En fører fikk gebyr for ikke å ha medbrakt førerkort. Gebyr: 500 kroner

- To kjøretøyer fikk utstedt mangelsedler for tekniske mangler.

- 3 kjøretøyer ble avskiltet på stedet for ikke å ha gjennomført EU kontroll. Gebyr: 1410 kroner