Ikea vil fortsatt ikke fortelle når og hvor i Tromsø spaden skal settes i jorda, men røper likevel andre detaljer.

- Slik vi vurderer det i dag regner vi med at det ikke er aktuelt å skipe varer direkte til Tromsø, sier prosjektutvikler Pål Walberg.

Fra Narvik

Han opplyser at hele 80 prosent av varene til Norge kommer via jernbane.

- I Tromsø sitt tilfelle vil dette være Narvik. Derfra vil våre varer bli transportert videre med lastebil til Tromsø.

- Hvor mange lastebiler vil det være snakk om i døgnet?

- Det vil bli rundt tre-fire semitrailere.

- Har dere gjort opp noen mening i forhold til innfartsveien. Det er et faktum at E8 gjennom Ramfjord er i svært dårlig forfatning?

- Det ønsker vi ikke å mene noe om, sier Walberg.

Mange biler

Beregninger som Ikea har gjort viser at handletrafikken vil utgjøre rundt 1200 biler i døgnet.

- Da tar vi høyde for at fem prosent av kundene kommer med buss. Dette regnestykket er selvsagt avhengig av tilgjengelighet og hyppighet på kollektivtransporten. Tallene er våre beregninger for 2018 – altså noe fram i tid – og 300 åpningsdager i året.

- Kan du si noe om når Ikea har valgt tomt i Tromsø, og er klar til å bygge?

- Det kan jeg dessverre ikke si noe om, sier prosjektutvikler Pål Walberg.

Uklar oppstart

Pål Wahlberg har tidligere uttalt at Ikea har fokus på fem tomtalternativer.

Det er snart to år siden Ikea slapp nyheten om at konsernet ønsker å etablere seg i Tromsø.

Fortsatt er det uvisst når den svenske møbelgiganten åpner dørene inn til sin verden.