17. desember i 2007 blir da 20 år gamle Annelin Kreutzer påkjørt og hardt kvestet på Lunheim i Tromsø. Det er ettermiddag og hun er på vei fra jobb da hun krysser den tungt trafikerte Tromsøysundveien for å rekke bussen.

Det er mørkt og vått. Bilisten som kommer sørfra har ikke sjans å stoppe, og vedkommende treffer Kreutzer med bilen.

25-åringen, som er eneforsørger for en nå ni år gammel gutt, blir fullstendig pleietrengende etter ulykken.

Tilbudt 3,2 mill.

Bilistens forsikringsselskap tilbyr henne 3,2 millioner kroner i erstatning, men det blir avvist av Kreutzer og hennes familie som for lite.

De krever rekordhøye 50 millioner kroner i erstatning etter ulykken, og i februar møtes partene til rettssak i Nord-Troms tingrett.

Nå foreligger dommen. Her tilkjennes Annelin Kreutzer ytterligere 6,2 millioner kroner i erstatning, samt at motparten betaler saksomkostningene på nesten 700.000 kroner.

- I utgangspunktet er vi fornøyde med at retten har kommet fram til at hun har krav på en erstatning som er nesten tre ganger så høy som det forsikringsselskapet mente er riktig, sier advokat Christian Lundin fra advokatfirmaet Ness Lundin, Kreutzers prosessfullmektig, til Nordlys.

- Familien vurderer likevel å anke, og hovedårsaken er at familien er uenig i rettens vurdering av det såkalte kapitaliseringsspørsmålet. Det ligger i sakens natur at de ønsker å se om det er grunn til å kreve mer enn det som er tilkjent av tingretten.

- Bommer på skiva

Årsaken til det store misforholdet mellom 50-millionerskravet og forsikringsselskapets mottilbud, er at Kreutzer og hennes advokat ikke ønsker såkalt kapitaliseringsrente på erstatningsbeløpet.

Det skyldes at de mener det ikke mulig å oppnå avkastning på erstatningen og at den derfor ikke skal kapitaliseres med en rentesats på fem prosent, slik det er vanlig å gjøre på erstatningsbeløp.

Det har de ikke fått medhold i hos retten, og det er det som nå vurderes å anke.

- Sett bort ifra det er det en god dom. Forsikringsselskapet prosederte på frifinnelse, noe som i seg selv er ganske oppsiktsvekkende fra et forsikringsselskaps side. De bommer ikke engang på skiva, men bommer på retningen, sier Christian Lundin.

- Et enormt kjør

Forsikringsselskapet har ment at Kreutzer opptrådte uaktsomt idet hun krysset veien den aktuelle desembernatten for over fem år siden, og det er grunn til å avkorte erstatningen til 3,2 millioner kroner.

Retten gir dem delvis rett i at 25-åringen var uaktsom da hun ble påkjørt, men understreker likevel at «når slike tragiske følger oppstår, er det et moment som taler mot at det foretas avkortning».

Advokat Lundin sier at prosessen mot forsikringsselskapet har vært tung for familien.

- De har mange betraktninger om det de oppfatter som et enormt kjør fra motpartens side, sier han.