Gå til sidens hovedinnhold

Tommelen ned for heroinutdeling

Artikkelen er over 10 år gammel

Her i Troms har heroindebatten rast den siste tiden. Men Stoltenbergutvalgets forslag om å bruke heroin i medisinsk rehabilitering av tunge rusmisbrukere, får stryk av høringsinstansene.

Mer enn tre av fire høringsinstanser vender tommelen ned til utvalgets forslag. Forslaget var kontroversielt da det kom, og møter nå hard motstand.

Blant annet mener jurister at utdeling av heroin vil være i strid med Norges internasjonale forpliktelser hva gjelder bekjempelsen av narkotika, skriver Dagsavisen.

– En sykdom

Utvalget ville bruke heroin i legemiddelassistert behanding av tunge misbrukere. Her i nord foreslo helse- og omsorgskomiteen i Tromsø å teste ut utdeling av gratis heroin til de tyngste narkomane, og også her ble forslaget møtt med motstand.

– Vi må se på narkomani som en sykdom og behandle de narkomane med verdighet. De som har størst behov for hjelp i dagens samfunn, er de som sliter med rus- og psykiatri. Derfor ønsker jeg et nasjonalt prøveprosjekt hvor tunge narkomane får utdelt heroin i stedet for metadon. Dette prøveprosjektet må gjerne legges til Tromsø, sa Jonas Eilertsen (V), som fremmet forslaget.

Hverken Eilertsen eller Stoltenbergutvalget kan imidlertid hente støtte fra høringsinstansene. Utvalgets forslag har vært ute på høring i det siste, og høringsfristen gikk nylig ut.

51 mot forslaget

En gjennomgang foretatt av Dagsavisen viser at 98 høringsinstanser sendte inn uttalelser med merknader. 51 motstatte seg bruk av heroin, mens bare 13 støttet forslaget. Hele 34 instanser valgte å ikke ta stilling til problemstillingen.

– Dette er det mest nedverdigende forslaget som noen gang er blitt foreslått for rusavhengige, skriver Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, som består av tidligere rusavhengige.

Tunge instanser er motstandere

Også tunge faginstanser og organisasjoner som Helsedirektoratet, LO, Norsk Sykepleierforbund og Fellesorganisasjonen er imot, skriver NTB.

Oslo statsadvokatembeter skriver i sin høringsuttalelse at Norge vil bryte internasjonale forpliktelser dersom staten tar i bruk heroin for å behandle narkomane