Gå til sidens hovedinnhold

- Tillitsvalgte UNN-leger driver brønnpissing

Artikkelen er over 8 år gammel

Avdelingsoverlege ved UNN har mistet tilliten til egen fagforening.

Avdelingsoverlege Rolv-Ole Lindsetmo utrykker åpen mistillit til tillitsvalgte leger ved UNN i forbindelse med protestene mot styrets vedtatte kutt.

Brevet er adressert til de tillitsvalgte Geir Ivar Elgjo og Jo-Endre Midtbu.

- Dere er på denne måten med på å undergrave tiliten til helsevesnet og dere sprer usikkerhet og feilopplysninger til befolkningen om hvordan UNN drives, skriver Lindsetmo, og legger til at han vurderer å melde seg ut av legeforeningen. Han mener de tillitsvalgte legene gir utrykk for en "omkampkultur" og "sutrekultur", og kaller deres uttalelser til media "brønnpissing":

LES OGSÅ: UNN-direktør vil ha endringer i underskriftskampanje

LES OGSÅ: Slår ring rundt UNN

Mistillit

- Dette er et direkte uttrykk for min mistillit til dere to som tillitsvalgte ved UNN, skriver Lindsetmo.

Til nordlys.no sier Lindsetmo at brevet var ment internt. Han velger likevel å utdype.

- Bakgrunnen er at fremstillingen av UNN i media, med legeopprør og fryktkultur, ikke avspeiler virkeligheten. Her vet jeg at jeg har med meg flertallet av de ansatte, både leger og sykepleiere. Det har rent inn støtteerklæringer. De tillitsvalgte har fått dominere mediabildet. Noen må stå opp og si fra.

Lindsetmo mener de legetilltitsvalgte har bidratt til å spre usikkerhet blant pasienter og rakker ned anseelsen UNN har i befolkningen.

- Vi legger om driften til å bli et moderne sykehus. Legeforeningen har alltid stilt seg på hælene når noe endres, de er konservative og bakstreverske. Denne saken bunner i at de vil ha omkamp og aksjonere mot et styrevedtak de er uenige i. Da bryter de demokratiske spilleregler.

LES OGSÅ: – UNN-styret må gå av

Reagerer

Midtbu er på reise og utilgjengelig. Ny ti llitsvalgt i Yngre Legers forening Kjersti Hervik reagerer sterkt.

- Vi kan ikke ha en kultur der man ikke skal kunen uttale seg, sier Hervik, og legger til at hun håper dette er et utspill fra en enkeltperson.

- Hva tenker du om at Lindsetmo som leder kommer med et utspill mot Legeforeningen?

- Vi tar saken videre med tanke på det, og vil vite om dette kommer fra Lindsetmo alene eller om flere ledere har samme syn.

Det er spesielt oppropet "Vi slår ring om UNN" som får Lindsetmo til å reagere.

- Dette er Fagforbundet Tromsø sin aksjon, hverken jeg eller Jo-Endre Midtbu har ikke stått bak denne, sier overlege og tillitsvalgt Geir Ivar Elgjo.

Lindsetmo står fast på at også de legetillitsvalgte har begått faktiske feil.

- Det er ikke nedleggelse av sengeplasser, men omgjøring til hotellsenger i tråd med at vi bygger opp et moderne sykehus.

God kollega

Elgjo har vært i kontakt med Lindsetmo.

- Jeg setter pris på frisk språkbruk. Det er greit. Jeg kjenner Lindsetmo som en faglig dyktig og entusiastisk kollega, vi gjør operasjoner sammen - han som gastro kirurg og jeg som anestesilege. Jeg oppfatter Lindsetmos utspill som en frustrasjon over at det fokuseres på svært uheldige sider ved sykehusdriften, som blant annet går utover faglighet og pasienttilbud i andre avdelinger (enn Lindsetmos), men uten at de positive sidene ved sykehuset får komme til syne .

Elgjo setter mindre pris på at Lindsetmo stiller seg på styrets side.

- Dette kom overraskende. Han er i en ledelsesposisjon, da er det ikke greit at han går ut mot tillitsvalgte og forsvarer styrets posisjon. Som tillitsvalg mottar jeg informasjon jeg hverken kan eller skal dele med andre og får således et perspektiv som går ut over vårt felles daglige virke på vår avdelingen.

Lindsetmo mener han har god oversikt.

- Jeg har vært her i 25 og og har god kontakt med kolleger i andre avdelinger, sier Lindsetmo.

Han har ingen problemer med å tale legeforeningen midt i mot som leder.

- Jeg har samme rett til å uttale meg. Som leder er det også min plikt å si fra.

Tillitsvalgt i overlegeforeningen Glenn Stamnes-Larsen sier de vil ta med seg utspillet fra Lindsetmo videre.

- Vi vil ha en god dialog med ledelsen. Når det er sagt synes vi ikke dette er et akseptabelt utspill i det offentlige rom.

- Ikke omkamp

Elgjo mener det er feil å mene de tillitsvalgte driver omkamp om et styrevedtak.

- Dårlige avgjørelser har blitt tatt. Vi ønsker ikke å ha en ledelse som svikter pasientene. Når UNN tidligere har vært i lignende situasjoner har det blitt søkt om og blitt innvilget flere midler.

Elgjo mener kuttene som ble vedtatt i forrige styremøte, der blant annet sengeposter fjernes og gjøres om til hotellsenger og en psykiatrisk akuttavdeling legges ned, bare er begynnelsen. Årsaken til at UNN må spare penger er store byggeprosjekt.

- Vi har bare sett den første lille overskridelsen. Og det kommer flere, det gjør det alltid i store statlige prosjekter. Konsekvensene blir nye nedskjæringer om økonomien skal styres som i dag.

Nordlys skrev tirsdag om hvordan Fagforbundets aksjon "Vi slår ring om UNN" ble møtt da de ville ha underskriftsliste lagt ut på UNN. UNN-direktør Marit Lind forlangte da at Fagforbundet først måtte skrive om oppropet og korrigere det hun mente var faktafeil. Lind mener blant annet at det er feil å hevde at sengeplasser legges ned, og at nedleggelsen av den akuttpsykiatriske posten ikke tilsvarer kutt i psykiatrien fordi UNN uansett vil oppfylle lovpålagte oppgaver.

- Jeg er glad Orwells "1984" er pensum på skolen. Dette er nytale, ord brukt som blendverk, sier Elgjo.

- Styret legger ned sengeplasser, og de gjør det mot råd fra de ansatte.

Fagforbundet har valgt å gjøre mindre endringer i sitt opprop. De vil ha stand på UNN fra klokken 15.00 onsdag.

Kommentarer til denne saken