Idéen springer ut av vinterens kamp om sykehjemsplassene på Tromsøysundet Sykehjem. Kommunestyrerepresentant Irene Segelvik (Frp) tror ikke at sykehjemsproblemene i Tromsø er løst ved at det nye sykehjemmet på Sør-Tromsøya står ferdig neste år.

– Jeg ser for meg at terskelen kommer til å bli vanvittig høy for å få sykehjemsplass i Tromsø også i fremtiden, sier hun til Nordlys.

Hun viser til at det i dag står 51 personer på venteliste for en plass på sykehjem. Åtte av dem ligger på. sykehus.

Ikke i konflikt

– Alle disse vil ikke kunne få plass når Sør-Tromsøya står ferdig, samtidig som Tromsøsundet sykehjem og Hvilhaug blir lagt ned, sier hun.

Hun mener at stillingen som et eldreombud ikke behøver å komme i konflikt med det allerede eksisterende eldrerådet.

– Et eldreombud skal ta opp enkeltsakene, mens eldrerådet representerer rettighetene til de eldre som gruppe. Ved innføringen av stillingen som pasientombud i Troms ble det avslørt at det finnes enormt mange mennesker som har krav overfor sykehustjenestene, men som ikke føler at de har overskudd til å kjempe saken frem på egen hånd og risikere å bli kasteball i det kommunale systemet.

Dødsslitne

– Mange pårørende er dødsslitne og har heller ikke overskudd. Et eldreombud vil være til tilbud om et sted å henvende seg og et menneske som kan se på og eventuelt fremme deres krav i forhold til de rettigheter de har. Ombudet skal påpeke urett, feil og forsømmelser som rammer enkeltpersoner.

Segelvik legger ikke skjul på at forslaget om et eldreombud vil vekke motbør, også i hennes eget parti.

– En slik stilling vil trolig koste kommunen mellom 350.000 og 400.000 kroner, og gruppeleder Jan Blomseth er blant dem som vil hevde at kommunen ikke har råd til en slik stilling, innrømmer hun.

– Men med den innstillingen kommer vi til at vi ikke kan «fronte» noen saker i kommunepolitikken. Vi kan ikke si nei til alt og på den måten vil vi ikke kunne vise hva partiet står for i kommunepolitikken, sier hun.

Stillingen som eldreombud eksisterer allerede i andre kommuner. Segelvik nevner blant annet Bergen og Moss som eksempler på kommuner der ordningen allerede er innført.

I første omgang vil hun legge forslaget frem i helse- og sosialutvalget og å ta initiativ til en interpellasjonsdebatt i kommunestyret.