En drøy måned etter han ble valgt som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, kommer Ole Anton Teigen fra Lyngen med en kraftsalve mot regjeringa.

– Tragisk

– Det er tragisk at «graslandet» Norge gror igjen samtidig som vi må importere sau og storfekjøtt. Sau, storfekjøtt og melkeproduksjon må gis et historisk inntektsløft i 2008, og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil bidra til dette, slår Teigen fast.

Ifølge bonde- og småbrukarlaget betyr en næringsvei bestående av sau- og storfekjøtt en inntekt på omlag 100.000 kroner per årsverk.

– Her ligger mye av forklaringen på hvorfor vi ikke greier å dekke innenlands etterspørsel etter disse produktene, fortsetter Teigen.

Nedgang

Mens lønnsutviklingen i resten av samfunnet stort sett går rett til himmels, er virkeligheten noe annerledes for norske bønder.

Inntektene i jordbruket viser nemlig en nedgang på fire prosent i inntektene fra 2005 til 2006.

Gjennomsnittlig tjener norske bønder 166.900 kroner per årsverk.

Svært dramatisk

– Dette er svært dramatisk både når det gjelder utvikling og ikke minst inntektsnivå, sier Teigen.

– Vårt krav om et betydelig inntektsløft ved forhandlingene i 2008 blir bare styrket med disse tallene. Jordbruket må gå sammen med regjeringen om «å ta oppvasken etter Sponheim». Nå må den rød-grønne regjeringen vise at den faktisk ønsker et jordbruk over hele landet, og ikke bare har det som fagre ord i sine erklæringer, slår Teigen fast i ei pressemelding.