Gå til sidens hovedinnhold

- Tar pågripelsen tungt

Artikkelen er over 7 år gammel

- Norsk politi opptrer som Putins forlengede arm.

Urfolksaktivisten Dmitry Berezhkov er anholdt av norsk politi. Det forteller Aili Keskitalo, leder av Norske Samers Riksforbund (NSR).

Bakgrunnen er en utleveringsbegjæring fra russiske myndigheter.

- Dette er svært dramatisk. Dmitry har ikke kunnet oppholde seg i Russland de siste årene på grunn av sin tidligere rolle som visepresident for urfolksorganisasjonen RAIPON (Russian Association of Indigenous Peoples of the North), sier Aili Keskitalo til Nordlys.

Hun deltok på urfolkskonferansen i Alta der også Dmitry Berezhkov var.

- Han ble anholdt på vei fra konferansen, sier Keskitalo.

Tar det tungt

Berezhkovs advokat, Thomas Hansen, opplyser at Nord-Troms Tingrett ikke er klar med noen kjennelse før et stykke ut på lørdag. – Da vil det bli avgjort om vilkårene for utlevering til russiske myndigheter er til stede, og om det er grunnlag for varetektsfengsling.

– Hvordan reagerer han på pågripelsen?

– Han tar dette veldig tungt og skjønner ikke hvorfor han er pågrepet, sier Hansen.

Politiinspektør Einar Sparboe Lysnes, påtaleleder i Troms politidistrikt, bekrefter at de har pågrepet og fengslet en etterlyst, russisk statsborger etter at myndighetene i Russland har krevd vedkommende utlevert.

- Utover det kan jeg ikke si noe om bakgrunnen for saken, sier Lysnes.

Førstestatsadvokat Lars Fause bekrefter at de har sendt begjæring om å pågripe Berezhkov.

- Vi fikk en rettsanmodning fra den russiske riksadvokaten i påsken. Vi har gjennom 10 år hatt et rettsamarbeid med Russland.

Riksadvokaten har presentert en siktelse, og opplysninger om at Berezhkov er etterlyst internasjonalt og befinner seg i Norge.

Fause kan ikke gå inn på siktelsen.

- Det er ingenting som tyder på at dette er noe annet enn en vanlig begjæring. Det gjøres oppmerksom på at siktelsen ikke gjelder forfølgelse på bakgrunn av rase, religion eller politiske årsaker. Dette er standardiserte opplysninger i slike anmodninger.

Avtalen innebærer ikke at Berezhkov uten videre blir utlevert.

- Saken skal vurderes av Tingretten. Vi kan også be om ytterligere opplysninger om noe taler for det. Når saken er prøvd av domstolen, avveier vi om det skal gjøres en utlevering. Når saken prøves av domstol, ligger det også ankemuligheter, sier Fause.

Keskitalo forteller at et internasjonalt nettverk nå jobber for å skaffe advokat til Berezhkov.

- Det haster, vi må skaffe hjelp før arbeidsdagens slutt fredag, sier hun.

Student i Tromsø

Berezhkov har de siste årene vært student ved Universitetet i Tromsø, og er nå masterstudent ved Senter for samiske studier. Han har vært politisk aktiv med base i Tromsø, og deltatt som foredragsholder på Riddu Riddu i Manndalen i Nord-Troms. Han var aktiv deltaker på den internasjonale konferansen i Alta, der han arrangerte en siida-event om forretningsutvikling.

Keskitalo kjenner ikke til konkrete episoder som skal ha ført til at Berezhkov risikerte fengsling.

- Han har heller ikke noen rolle RAIPON, etter at Vladimir Putin kuppet siste kongress, sier Kestikalo.

Ny leder av RAIPON er Grigory Petrovich Ledkov, medlem av Dumaens innenrikskomite.

Ulovlig pengestøtte

I fjor vedtok den russiske nasjonalforsamlingen en kontroversiell lov, som stemplet alle uavhengige organisasjoner som utenlandske agenter dersom de får pengestøtte fra utlandet.

Loven rammet blant andre RAIPON som fikk støtte fra de nordiske landene.

– Dette er en forferdelig lov, sa Dmitry Berezhkov den gang til NRK Sàpmi.

Det er dermed mulig at Berezhkov nå blir utlevert fra Norge og rettsforfølges på støtte han tidligere har fått fra Norge.

BarentsObserver har snakket med en anonym kilde som sier det er opplagte politiske grunner til at Berezhkov oppholder seg i Norge og ikke kan returnere til Russland. Det har over lengre tid vært konflikt mellom russiske myndigeter RAIPON.

Keskitalo er svært forbauset over arrestasjonen.

- Jeg kunne ikke forestille meg at noe slikt skulle skje. Det er en skandale om norske myndigheter opptrer som Putins forlengede arm.

- Bekymret

Rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø har fredag forsøkt å orientere seg om hva som ligger bak arrestasjonen.

- Vi føler et ansvar for våre studenter uansett nasjonalitet, og er interessert i deres rettsikkerhet. Før vi aksepterer en arrestasjon og eventuell utlevering, må vi vite begrunnelsen. Når denne studenten er kjent som aktiv politiker sender det mistanke i bestemte retninger. Vi vet særlig urfolkspolitikere er i en vanskelig situasjon i Russland. Det gjør at vi er kritiske til enhver arrestasjon og utlevering som ikke har en helt annen begrunnelse enn politikk, sier Aarbakke.

Han håper nå Utenriksdepartementet engasjerer seg i saken.

Kommentarer til denne saken