Gå til sidens hovedinnhold

- Tar ikke stilling til hva enkeltpersoner påståes å ha uttalt

Artikkelen er over 8 år gammel

Slik forklarer Tromsø-moskéen Alnor samarbeidet med den britiske organisasjonen IERA. BAKGRUNN:

Nordlys skrev lørdag at moskeen Alnor har gjennomført en rundreise støttet av den britiske organisasjonen Islamic Education and Research Academy (IERA).

En av IERA-deltakerne som var med på turen var Yusuf Chambers. I en samtale med en muslimsk lærd som er publisert på internett, sier han seg enig i at dødsstraff er riktig for homofile og at utro kvinner bør steines.

IERA ble i 2009 stiftet av en annen omstridt islamsk predikant. Abdur Raheem Green har blant annet uttrykt begeistring for den amerikanske jihadisten Ali al-Tamimi, som i 2005 ble dømt til livstid i fengsel for terrorplanlegging

Frps stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen reagerer på at Alnor knytter seg til det han kaller en organisasjon med hatpredikanter som fremmer shariatenkning.

– Jeg kan ikke skjønne at Alnor, dersom de har moderate intensjoner, ønsker å være bekjent med en slik organisasjon, sa Frp-politikeren til Nordlys lørdag.

- Informerte om islam

Nordlys stilte fredag Alnors leder Sandra Maryam Moe flere spørsmål om samarbeidet med organisasjonen. Lørdag kveld svarer hun i en e-post at IERA bidro med støtte til å dekke reiseutgifter for gruppen som reiste til Lofoten, og at de også hadde med tre egne representanter på reisen.

- Målet med reisen var å informere om islam, oppklare misforståelser om islam og bygge broer på tvers av kultur og tro, slik at vi forstår hverandre bedre og kan leve i fred med hverandre. Dette er spesielt viktig etter 22 juli.

- Hva slags samarbeid er det mellom Alnor og IERA?

- Alnor samarbeidet med IERA om en rundreise i Lofoten. Utover det har ikke Alnor noe formelt samarbeid med IERA.

- De må svare for det selv

Moe mener Alnor ikke trenger å ta stilling til uttalelsene til blant annet Yusuf Chambers.

- Vi forholder oss til andre organsisasjoner ut ifra hvordan de profilerer seg og hva de driver med. IERA er er en stor organisasjon som driver med informasjonsarbeid om islam. De har en del brosjyrer og hefter som forklarer hva islam er, er aktive i debatter og dialoger, og det er slik vi kjenner dem. Alnor kan ikke ta stilling til hva enkeltpersoner i organisasjonen påståes å ha uttalt for flere år siden, lenge før vi ble kjent med organisasjonen. Det må disse personene selv svare på, mener Moe.

- Vi oppfatter IERA som en seriøs organisasjon som er dyktig på sitt felt, å informere om islam på en saklig og grei måte, og oppklare misforståelser om islam. Da de deltok med tre representanter på reisen til Lofoten fikk vi et godt inntrykk av dem. De deltok også på Midnight sun marathon sammen med oss, og vi fikk inntrykk av at de var imponert over den nordnorske naturen og nordlendinger generelt.

Hun mener Nordlys bidrar til å skape fremmedfrykt ved å skrive om uttalelsene til de fremtredende IERA-medlemmene.

- Hvis Nordlys påstår at IERA er en organisasjon som aktivt driver med hatbudskap i samfunnet må de komme med noen konkrete bevis, for det er ikke slik vi kjenner IERA.

Angriper SV-politiker

Alnor fikk i januar kritikk for å invitere den kontroversielle sharia-eksperten Haitham al-Haddad til Tromsø.

Blant annet sa SV-politiker Torgeir Knag Fylkesnes at besøket, som ifølge Alnor handlet om å debattere bønnetider, var "et skalkeskjul for å komme i kontakt med de mest reaksjonære kreftene vi har".

Nå velger Moe å refse Fylkesnes.

- Jeg blir provosert av uttalelsen til Fylkesnes. Det er ren spekulasjon han kommer med, og ganske frekt mot alle muslimske ledere i Nord-Norge som deltok på konferansen om bønnetidsproblematikken i nord. Al-Haddad var invitert til konferansen siden han har utgitt fatwa om bønnetider for nordområdene, og vi ønsket å samle flest mulig som har ulike meninger om bønnetider for å diskutere dette.