- Tar ikke hensyn til innvendinger

Pasienter som oppsøker lege, og «glemmer» å betale, kan få frikort uten å betale en eneste krone og faktisk få utbetalt penger uten å ha betalt noe som helst.

Pasienter som oppsøker lege, og «glemmer» å betale, kan få frikort uten å betale en eneste krone og faktisk få utbetalt penger uten å ha betalt noe som helst. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Legeforeningen mener Helsedirektoratet overser forslag i saken om ny turnusordning.

DEL

Forslaget om å fjerne dagens turnusordning for nyutdannede leger har møtt sterk motstand. Spesielt distriktene er bekymret for kvaliteten på legetjenestene om turnusordningen forsvinner.

Dagens ordning er over 50 år gammel. Turnuslegene blir spredt utover landet, og får tildelt sted ved loddtrekning. Nå skal nyutdannede leger selv søke hvor de vil starte karrieren.

- Tar ikke hensyn

Legeforeningen mener at Helsedirektoratet ikke tar hensyn til vesentlige innvendinger.

"Helsedirektoratet foreslår ett års plikttjeneste i kommunehelsetjenesten. Det medfører at de minst erfarne legene som ennå ikke har autorisasjon, blir de som skal styrke legetjenesten i kommunene. Legeforeningen er uenig: Bemanningsproblemene i kommunehelsetjenesten må løses med positive virkemidler", skriver de på sine nettsider.

- Ikke akseptabelt

"Foreningen kan ikke akseptere at medisinstudenter ikke skal ha rett til et komplett utdanningsløp frem til autorisasjon. For å jobbe selvstendig som lege må man ha autorisasjon. Staten legger nå opp til at den ikke lenger skal ha plikt til å tilby alle et første arbeidsforhold", skriver de videre.

De mener at flere elementer når det kommer til den nye turnustjenesten ikke er godt nok utredet.

Høringsbrevet fra Helsedirektoratet ble sendt ut i mars. De argumenterer blant annet med at den nye ordningen vil gi staten bedre kontroll over antall legestillinger.

Nordlys skrev om saken i starten av juni. Da gik flere medisinstudenter ut å advarte mot den nye ordningen.

- Vi er opptatt av å få en jevn fordeling av leger over hele landet, og at pasientene i distriket skal ha like gode leger som de som bor i byer. Hvis det blir sånn at de som kommer til distriktene er de som ikke fikk plass på de store, prestisjetunge stedene, kan vi fort få en ujevn fordeling av legene i landet, sa student Axel Lupton til Nordlys da.

Artikkeltags