– Han kaller dette varslersaker, mens det i realiteten dreier seg om konflikter, uenigheter, langtidssykdom og andre ting, sier Bertheussen.

Hun viser til at Willumsen allerede har fått svar på henvendelsen sin, gjennom et brev sendt av Arbeidstilsynet, med kopi til rådmannen.

I brevet står det ifølge Bertheussen at tilsynet ikke vil ta stilling til tidligere behandlede saker – noe som skal bety syv av de ni innrapporterte tilfellene.

– Flere av tilfellene han sendte inn til Arbeidstilsynet stammer fra 2007 eller tidligere. Sakene han har sendt er alle ferdigbehandlet, bortsett fra to som har endt opp i retten. De har løst seg ved at arbeidstakerne enten har sluttet i Tromsø kommune, fått annen jobb i kommunen, eller blitt uføretrygdet.

– Jeg er rett og slett uenig med Willumsen. Og jeg opplever vel at Bjørn Willumsen er mer opptatt av at resultatet av disse sakene er blitt annerledes enn det han ønsker seg, enn at de har blitt løst.