– Jeg kommer til å anke saka til lagmannsretten, for jeg vil gjøre alt for å få lov til å oppdra barna mine selv, sier Svanhild Jensen til Nordlys.

Hennes advokat Tor Børseth sier at han vil lese dommen grundig før han sammen med sin klient avgjør om saka skal prøves for en høyere rettsinstans.

Farens rusmisbruk

Svanhild Jensen og hennes far Jan Helge Jensen kontaktet media etter fylkesnemnda i Troms hadde vedtatt at barnevernet skulle overta omsorgen for barna i september. Barnevernet hadde tatt affære på grunn av barnefarens alvorlige rusmisbruk. Deretter er to sakkyndige kommet fram til at Svanhild Jensen har for dårlige omsorgsevner. Konklusjonen bygger blant annet på en test som viser at Jensen har IQ langt under middels.

Gir seg ikke

– Det var veldig sårt å høre dommen fra tingretten. Jeg føler at jeg har prøvd alt for å bli godtatt som mor. Men det nytter ikke å gi seg og å rase mot verden. Jeg må holde hodet kaldt og tenke framover. Nå skal jeg fortsette å bygge et trygt liv og et godt hjem som jeg kan tilby barna mine når jeg får dem tilbake, sier Svanhild Jensen, som har flyttet fra Burfjord i Kvænangen til Storslett.

Etter fylkesnemnda hadde bestemt at barnevernet skulle overta omsorgen i september, avgjorde barnevernet i Kvænangen at barna skulle få bo hos mor til dommen falt i tingretten. Mens fylkesnemnda mente det var fare for omsorgssvikt i framtida, mener tingretten at barna allerede har vært utsatt for omsorgssvikt, opplyser Svanhild Jensen.

Hun har ikke lest dommen selv, advokaten har gitt henne ei oppsummering i telefonen . I dag eller i morgen får hun dommen i posten.

Avlastning

I går var den ene av døtrene, som blir tre år til sommeren, på besøk hos morfar og mormor i Burfjord. Den yngste, som blir ett år om noen uker, var sammen med mor, hennes nye samboer og hans barn da dommen kom. Samboeren sier han vil kjempe sammen med Svanhild så hun får beholde barna, og han vil gjøre hva han kan for at ungene skal få et godt hjem.

– Vi gir oss ikke. Taper vi i norske rettsinstanser, går vi videre til internasjonale domstoler, sier Svanhild Jensen.

Døtrene hennes gikk i barnehage i Burfjord. De har ikke fått barnehageplass i Nordreisa, men er på avlastning hos besteforeldrene i Burfjord annenhver helg, og de besøker besteforeldrene når anledningen byr seg.

– Mine foreldre har ikke søkt om å bli fosterforeldre fordi de mener jeg er skikket til å ta vare på mine egne barn. Dessuten kan de vel ikke overta omsorgen når barna skal plasseres på sperret adresse. Jeg skal få se dem fire ganger i året, noen timer hver gang hvis ingenting er forandret fra dommen i fylkesnemnda, sier Svanhild Jensen.