Utslipp av CO2 fører ikke bare til klimaendringer, men i tillegg til surere hav. Hele næringskjeden i Nordatlanteren kan være truet, frykter forskere.

Kaldt vann tar opp mer CO2 enn i varme strøk, og problemet er derfor større i Arktis enn i tropene, skriver avisa The Guardian. Nye undersøkelser ved Svalbard tyder på at situasjonen er verre enn tidligere antatt.

– Vannet kommer til å bli så surt at det bryter ned skjellene til levende skalldyr, sier Jean-Pierre Gattuso, professor ved Centre National de la Recherche Scientifique i Frankrike.

Tap av skalldyr vil i sin tur skape problemer for laks og annen fisk som lever av bløtdyr. Dypvannskoraller utenfor norskekysten kan blir rasert, slik at en rekke fiskearter mister tilholdsstedene sine.

– Enorm skade

– Over hele planeten vil den gjennomsnittlige surheten i havet bli tredoblet. Det har ikke skjedd de siste 20 millioner årene. Syrenivået vil gjøre enorm skade på økosystemer og næringskjeder, spesielt i Arktis, sa Gattuso da han presenterte forskningsresultatene fra Svalbard på en konferanse i Barcelona i forrige uke.

Om lag en firedel av all CO2 som pumpes inn i atmosfæren fra kraftverk, fabrikker, biler og fly ender opp med å bli absorbert av havet. Dette er i utgangspunktet en fordel, siden den globale oppvarmingen trolig ville gått raskere hvis alle klimagassen ble værende i atmosfæren.

Problemet er at de enorme mengdene CO2 som havet må takle – tilsvarende 6 millioner tonn karbon hver eneste dag – forandrer de kjemiske egenskapene til sjøvannet.

– Vi visste at Arktis ville bli spesielt berørt da vi begynte studiene våre. Men jeg forutså ikke omfanget av problemet, sier Gattuso.

Han anslår at i 2018 vil 10 prosent av Nordishavet være så surt at det kan bryte ned visse materialer. I 2100 kan andelen ha vokst til 100 prosent.

Dyphavet

Også flere andre forskere uttrykte stor bekymring for syrenivået i havet under Barcelona-konferansen, som ble arrangert av EU-kommisjonen.

Christoph Heinze fra Universitetet i Bergen presenterte resultater som viser at karbon fra atmosfæren transporteres raskere ned i dyphavet enn forventet. Det betyr at surt vann allerede kan ha en ødeleggende virkning på organismer som lever på store havdyp.

I arktiske strøk kan surt vann gjøre spesielt stor skade på et lite skalldyr med det latinske navnet Limacina helicina. Den vesle skapningen står på menyen til både laks, sild, bardehvaler og diverse sjøfugler. Skulle den forsvinne, vil derfor hele den marine næringskjeden bli rammet.