Forskerne tror det er sammenheng mellom lavt D-vitaminnivå i blodet og fedme.

Tromsøundersøkelsene, som byens innbyggere så lojalt har deltatt i, har ført til svært mange spennende forskningsprosjekt og medisinske nyvinninger.

Og fortsetter å gjøre det.

– I Tromsøundersøkelsen 94/95 svarte folk på detaljerte spørsmål om kosthold og mengden av D-vitaminholdig mat som feite fiskeslag – laks, sild og makrell – samt bruken av tran. Ved hjelp av svarene kunne vi regne ut sannsynlig inntak av D-vitamin per dag – og sammenlikne det med deres vekt, sier Rolf Jorde, professor ved Medisinsk avdeling, UNN.

– Det vi så var en klar sammenheng mellom lavt inntak av vitamin D og høy vekt. Funnet sjekket vi etter Tromsøundersøkelsen i 2001 gjennom å måle D-vitaminnivået i 250 Tromsøværinger. Vi fant at de overvektige hadde betydelig lavere D-vitamininnivå i blodet enn de slanke.

En pille er 15 skjeer tran

– Vi tror at lavt D-vitaminnivå i blodet bidrar til å øke fettlagret i fettcellene. Og at det å gi høye nok doser av vitamin D, vil ha en slankende effekt, sier Jorde.

Forskning tyder på at økt inntak av vitamin D også vil forebygge Diabetes 2, beinskjørhet og kreft, og mildne depresjoner.

Vitaminpillen, som forsøkskaninene skal ta to ganger i uken, vil tilføre kroppen en døgndose på 6000 enheter D vitamin. Mengden tilsvarer 15 spiseskjeer tran, og er dermed 15 ganger høyere enn døgndosen anbefalt av norske helsemyndigheter.

– Vårt utgangspunkt er at den anbefalte D vitamindosen er altfor lav, sier Jorde.

Les mer om D-vitamin og fedme i papirutgaven.