– Stress og angst kan gi barn hjerneskade

Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Familievernkontoret har hundre saker årlig der barn opplever fysisk eller psykisk vold.

DEL

I verste fall kan stress og angst påføre barna hjerneskade. Foreldre flest vet at barn ikke har godt av å oppleve alvorlig konflikt eller vold i familien. De færreste er imidlertid klar over at barn som opplever langvarig og alvorlig konflikt faktisk kan påføres hjerneskade, selv om det ikke er snakk om fysisk mishandling.

– Dersom barn lever under langvarig stress og angst, kan det medføre nevrobiologiske skader, bekrefter Willy-Tore Mørch, som er psykolog ved Universitetet i Tromsø, og professor i barn og unges psykiske helse.

Alvorlige konsekvenser

Han sier slike skader kan forekomme både blant barn som lever i krigsområder og hos barn som opplever omsorgssvikt, vold eller alvorlige konflikter i hjemmet.

– Alle slike situasjoner kan utløse stress og angst, noe som igjen kan medføre hjerneskade.

Det er langvarig produksjon av «stresshormonet» kortisol som kan påvirke størrelsen på den delen av hjernen som kalles hippocampus, og som påvirker hukommelsen og vår evne til å endre atferd.

– Dersom man er blitt vant til å reagere med aggresjon og utagering, så kan en slik skade i hjernen gjøre det vanskelig å endre seg, forklarer Mørch.

Dermed kan atferden bli mer impulsiv og uberegnelig, og barnet kan bli følelsesmessig ustabil.

– Det kan gi alvorlige konsekvenser for hvordan man fungerer i skolen, og det kan for eksempel gjøre at man lettere faller ut.

Varighet avgjørende

Har barnet først fått en hjerneskade, blir det vanskeligere å rette opp slike atferdsmessige konsekvenser.

Mørch understreker at barnet ikke får hjerneskade av en enkelt krangel nå og da.

– Varigheten er avgjørende – og at situasjonen utløser stress og angst, sier Mørch, som understreker at det er særlig viktig å unngå slike påkjenninger i barnets tre første leveår.

Høykonfliktsaker

Daglig leder ved Familievernkontoret i Tromsø, Lars Rostadmo, er ikke ukjent med alvorlige familiekonflikter.

Han forteller at 25 prosent av sakene de får inn er høykonfliktsaker. Det utgjør rundt 200 saker årlig for kontoret, som dekker kommunene Tromsø, Skjervøy, Balsfjord, Nordreisa, Storfjord, Lyngen, Kvænangen, Karlsøy og Kåfjord, samt Svalbard.

– I over hundre av disse høykonfliktsakene er det snakk om fysisk eller psykisk vold, forteller Rostadmo.

Han er klar over risikoen for hjerneskade for barn som opplever langvarige og alvorlige konflikter i hjemmet.

– Ja, det er like skadelig for barnet å bli utsatt for vold, som å være vitne til at andre i nær familie blir det. Dette er også en av grunnene til at vi prioriterer rask behandling av disse sakene.

I går fortalte NRK at det er lang ventetid ved Familievernkontoret. I ett tilfelle måtte en mann vente i fem måneder før han og ekskona fikk hjelp til å løse konflikter rundt samvær med barna.

Rostadmo understreker at familier der konfliktnivået er svært høyt kommer foran køen.

– Vi har to prioriterte områder: Familier der barn er utsatt for eller vitne til vold, og situasjoner der det er høy konflikt under et svangerskap og i spedbarnsalder opp til to år.

– I slike tilfeller skal vi gi time i løpet av tre-ti dager.

Barnevernet

Familievernkontoret er et lavterskeltilbud som tilbyr gratis par- og familieterapi samt obligatorisk mekling ved samlivsbrudd for par med barn.

– De fleste tar selv kontakt med oss. Så forsøker vi å finne ut hva problemstillingen er – for det er jo ikke alltid dette kommer fram med det samme, sier Rostadmo.

Han understreker at de har plikt til å melde fra til barnevernet dersom de ser at barn er utsatt for skade.

Willy-Tore Mørch mener det er svært viktig at slike alvorlige familiekonflikter avdekkes så tidlig som mulig.

– Av hensyn til barna er det viktig at særlig barnevernet er oppmerksom på risikoen.

Artikkeltags