Gå til sidens hovedinnhold

Storfjord skilter både på samisk og kvensk

Artikkelen er over 20 år gammel

Det ble en gledens dag for både kvener og samer I Storfjord kommunestyre i går. Med 15 mot to stemmer vedtok nemlig kommunestyret at veiskiltene i kommunen skal skiltes på tre språk, norsk, klassisk finsk (kvensk) og samisk.

Dette vil ikke minst gjelde for skiltet som står ved riksgrensen mot Finland, der reisende blir gjort oppmerksom på at de nå kommer til Storfjord kommune. I fremtiden vil de reisende bli møtt med et nytt skilt, hvor det i tillegg til det norske kommunenavnet også står Isovusmo (kvensk) og Omasvoutna (samisk). Det samme vil gjelde for skiltene som er satt opp ved kommunegrensene mot Kåfjord, Balsfjord og Lyngen.

Også skiltene som viser tradisjonelle norske bygdenavn som Skibotn, Hatteng, Oteren, Elvevoll og Rasteby skal skiltes på de tre ulike språkene.

Røtter og tilhørighet
Det var under behandlingen av en rapport om fremtidsmuligheter for Storfjord at Willy Ørnebakk (Ap) satte frem forslaget om trespråklig veiskilting i kommunen. Rapporten, som er utarbeidet av fire midlertidig utflyttede ungdommer fra Storfjord, ble svært godt mottatt i kommunestyret. De fire ung dommene fremmet i rapporten en rekke ideer og konkrete målsettingen om hva som må til for å få unge mennesker til å etablere seg i hjemkommunen etter endt utdannelsen og en eventuell yrkesaktiv periode andre steder i landet.

Ikke minst understrekes betydningen av at ungdommer unge mennesker kan føle at de har sin røtter og naturlige tilhørighet i Storfjord. Og som et ledd i en slik visjonær målsetting fremmet ungdommene også et konkret forslag om trespråklig skilting i kommunen.

Slo til med en gang
Og så skjedde det at kommunestyret etter forslag fra Willy Ørnebakk slo til med en gang. Trespråklig skilting var med ett en realitet i kommunen som fremfor noen andre er preget av de «tre stammers møte». Og sjelden må nok være at et foreslått tiltak i en utredningsrapport blir vedtatt ved første fremlegg i det bestemmende organ.

Ikke noe latterlig
Kommunestyret ville ikke ha noen «unaturlig eller kunstige» språkfinurligheter av skilter der et eller flere av de tre språkene ikke benyttes i befolkningsmiljøene.

– Det blir bare latterlig, fastslo blant andre Idar Mikkelsen (KrF), og viste til at han slik sett delte synet til statssekretæren i Kulturdepartementet, Roger Ingebrigtsen.

Tull om makkverk
Samtlige som hadde ordet i kommunestyret ga ros til de fire ungdommene som har utarbeidet rapporten. Og så skjedde det at den folkevalgte forsamlingen like godt bestemte seg for å legge rapporten til grunn for all videre strategisk planlegging i kommunen. Et utvalg skal forberede konkrete tiltak med basis i rapporten. Der vil ungdommene bli representert. Dette utvalget skal legge frem sin innstilling innen 1. oktober i år.

Det ble for øvrig registrert med undring at de mest kritiske opposisjonsrepresentantene i kommunestyret ikke deltok på gårsdagens viktige møte.

Odd-Arne Jenssen (ap) viste til at Arvid Lilleng har betegnet rapporten fra ungdommene som et makkverk.

– Det tar vi selvsagt på det mest bestemte avstand fra, slo Jenssen fast. Og det var hele kommunestyret enig i.