Interessen for å lete etter gass og olje i Barentshavet har aldri vært større enn nå. Hele tre av fire nominasjoner til 22. konsesjonsrunde kommer i Barentshavet.

Det opplyste olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) under sitt innlegg på den store nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø mandag.

– Vi opplever en historisk høy interesse for Barentshavet. 75 prosent av nominasjonene kommer her. Av de 228 blokkene selskapene har nominert, ligger 181 i Barentshavet, sier Borten Moe.

Han understreker at denne interessen gir grunn til optimisme i nord, og sier at regjeringen legger opp til tildeling av lisenser tidlig i 2013.

Olje- og energiministeren kom også med et klart budskap til oljeindustrien om at regjeringen har forventninger til store ringvirkninger av olje- og gassaktiviteten i nord. Det har tatt mer enn 30 år å utvikle Barentshavet til den tredje oljeprovinsen på norsk sokkel.

– Nå er vi der. For første gang er det nå aktivitet i alle ledd av verdikjeden samtidig i Barentshavet, sier Borten Moe. (©NTB)