Sterk motstand mot å fjerne legeturnus

Frykten er stor for at enringen av turnusordningen fører til dårligere legedekning i distriktene.

Frykten er stor for at enringen av turnusordningen fører til dårligere legedekning i distriktene. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Mer enn to tredeler av høringsinstansene frykten at omleggingen av turnusordningen vil gå ut over legedekningen i distriktene.

DEL

Det er Helsedirektoratet som foreslår å fjerne den mer enn 50 år gamle ordningen der nyutdannede leger etter loddtrekning blir spredt ut over landet. Isteden ønsker direktoratet å innføre en ordning med to års nybegynnerstilling hvor de nyutdannede legene selv søker hvor de skal starte sin yrkeskarriere.

Distriktsfrykt

– Veldig mange er bekymret for kvaliteten i turnustjenesten hvis det ikke skal stilles skikkelige krav til faglig innhold. Mer en to tredeler av de som har valgt å svare er klart mot at opptaket skal skje ved søknad, ikke trekning. Det er særlig fra distriktene vi ser en sterkt bekymring. De frykter hva som skjer med legedekningen og kvaliteten hvis de skal bli sittende igjen med de legene som er til overs når de beste er selektert til de store byene sørpå, sier foretakstillitsvalgt Jo-Endre Midtbu ved Universitetssykehuset i Nord-Norge til NTB.

Han har sammen med to kolleger gått gjennom de 75 høringsuttalelsene som kom inn til Helsedirektoratet og presentert gjennomgangen på nettstedet legeutdanning.no.

Gjennomgangen viser blant annet at 29 av 32 kommuner er kritiske til å fjerne ordningen der turnusleger fordeles etter loddtrekning. Av 34 høringsinstanser i Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord er 29 kritiske.

Statlig kontroll

I høringsbrevet som ble sendt ut i mars i år argumenterer Helsedirektoratet blant annet for at nyordningen vil gi staten bedre kontroll over tallet på legestillinger. I dag har staten plikt til å opprette turnusstillinger for alle som melder seg til turnustjeneste.

Nybegynnerstillingene skal vare i to år, fordelt på ett år i spesialisthelsetjenesten og ett år i kommunehelsetjenesten. Helsedirektoratet mener nyordningen vil bidra til at legetjenesten i kommunene blir styrket.

Kritikk

Da forslaget ble sendt ut på høring kom en rekke kritikere på banen. Blant dem fylkeslege Karin Straume i Finnmark. Hun fryktet for rekrutteringen til fylket og til utkantene. Turnuslegene utgjør hver femte legestilling i kommunehelsetjenesten i Finnmark.

– Mange leger som aldri ville ha søkt jobb her frivillig, har kommet hit i turnus. Mange av dem har trivdes og er blitt her. Dette har vært en viktig rekrutteringskilde for Finnmark og andre utkanter, uttalte Straume til NRK tidligere i sommer.

Genistrek

– Turnustjenesten har vist seg å være en genistrek for god legefordeling. Vi kjenner ingen andre legefordelingstiltak som har hatt like stor effekt i Norge, skriver Finnmark fylkeskommune i sin høringsuttalelse.

Finnmark får følge av Hordaland, Nordland, Sogn og Fjordane og Troms mens Oppland, Rogaland og Vestfold vil over på nyordningen.

Innstilling fredag

Helsedirektoratet skal kommende fredag gi sin innstilling i saken til Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi har latt være å kommentere det høringsinstansene sier til forslaget som er sendt ut. Helsedirektoratet gir sin innstilling i saken fredag, sier pressevakt Dag Ivar Belck-Olsen til NTB.

Men overfor Dagens Medisin framholder avdelingsdirektør Otto Christian Rø at «vårt opprinnelige forslag er fortsatt utgangspunktet». (©NTB)

Artikkeltags